Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny
Du är här:
Arbetsmarknadsutbildningar i Kristianstad

Arbetsmarknadsutbildningar i Kristianstad

Folkuniversitetet är en av Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer.

Syftet är att:

 • förbättra matchningen och motverka utanförskap
 • ge möjlighet till individuellt anpassade tjänster och service
 • låta arbetssökande få del av vår kunskap och erfarenhet
 • pröva nya angreppssätt och nya lösningar att jobba med individens behov kan öka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete.

Målgruppen är:
Långtidsarbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin och arbetslösa ungdomar inom jobbgarantin för ungdomar.

Arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen som bedöms sakna gångbar yrkesutbildning:

 • deltagare som behöver förberedelser inför studier och/eller
 • deltagare som saknar en yrkesinriktning som behöver en planering mot yrkesinriktning eller arbete.

Kontaktinformation:

Telefon: 044-207640

tord.hansson@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tack för visat intresse, vi kontaktar dig inom kort!

 • Behöver du ett extra stöd i ditt arbetssökande? Då har vi på Folkuniversitetet tjänsten Stöd och matchning med nätverken, aktiviteterna och engagemanget för dig.

  Stöd och matchning, Kristianstad

  Behöver du ett extra stöd i ditt arbetssökande? Då har vi på Folkuniversitetet tjänsten Stöd och matchning med nätverken, aktiviteterna och engagemanget för dig.

 • Som kontakttolk tolkar du mellan enskilda personer och representanter för myndigheter.

  Utbildning för kontakttolkar, Kristianstad

  Som kontakttolk tolkar du mellan enskilda personer och representanter för myndigheter.

 • En utbildning för dig som är utländsk akademiker.

  Korta vägen, Kristianstad

  En utbildning för dig som är utländsk akademiker.

 •  Under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan
 
 Folkuniversitetet i Kristianstad startar en grundutbildning mars 2017 som riktar sig till blivande och redan verksamma kontakttolkar. Deltagare som genomgått utbildningen med godkänt resultat erbjuds att bli upptagna i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.
 

  Grundutbildning för kontakttolk

   Under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan    Folkuniversitetet i Kristianstad startar en grundutbildning mars 2017 som riktar sig till blivande och redan verksamma kontakttolkar. Deltagare som genomgått utbildningen med godkänt resultat erbjuds att bli upptagna i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.  

 • Efter genomgången kurs har du fått möjlighet att förbättra dina kunskaper och färdigheter inom de områden som ingår i auktorisationsprovet. Du har utvecklat kunskaper för att kunna uppnå den nivå som krävs för att genomgå provet med godkänt resultat.

  Preparandkurs auktoriserad tolk

  Efter genomgången kurs har du fått möjlighet att förbättra dina kunskaper och färdigheter inom de områden som ingår i auktorisationsprovet. Du har utvecklat kunskaper för att kunna uppnå den nivå som krävs för att genomgå provet med godkänt resultat.

© 2017 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Organisationsnummer