Sök Meny
Etableringskurser och etableringsprojekt

Etableringskurser och etableringsprojekt

Etableringskurser och etableringsprojekt är utbildningar som stärker dina möjligheter till vidare studier eller ger dig möjligheter att få ett arbete som passar dig. Etableringskurs på folkhögskola riktar sig till nyanlända och är en sex månader lång svenskutbildning med inslag av studie- och arbetsförberedande insatser. Utbildningen vänder sig till alla målgrupper inom Etableringsprogrammet och omfattas av utbildningsplikten. Kursen anordnas av Brahe folkhögskola.

Relaterad information

Syftet med Etableringskurs är att du ska stärka dina möjligheter till vidare studier och/eller närma sig arbetsmarknaden. Utbildningen anpassas efter dina behov och individuella deltagarplaneringar. Arbetsförmedlingen kan före start delta i en gemensam workshop för att påverka utformningen av innehåll och upplägg.

På Etableringskurs står individen i centrum. Innehåll, arbetssätt och metoder anpassas efter varje deltagare med hänsyn till bakgrund, kunskapsnivå, tidigare erfarenheter, behov och förutsättningar. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och lärande i grupp. Det finns tid att samtala och utbyta erfarenheter. Arbetstempot är lugnt.

Vid kursstart kartlägger lärarna resultat och mål som deltagarna bör uppnå. De mätbara effekterna redovisas i slutet av utbildningen. Exempel kan vara: sökt en utbildning, fått praktik, höjt den språkliga nivån, fått kompetenser som behövs för anställning, ansökningshandlingar eller kommit längre i sin planering hos Arbetsförmedlingen m.m.

Fråga oss gärna om Etableringskursen.

Etableringskurs, Borås

Kursen är en utbildning där du lär dig svenska på en avancerad nivå med yrkesvägledande och studieförberedande insatser. Kursen riktar sig främst till dig som har en utländsk högskoleutbildning eller vill gå en högskoleutbildning i Sverige.

Etableringskurs, Halmstad

Under utbildningen läser du svenska och lär dig mer om Sverige och den svenska arbetsmarknaden.

Etableringskurs, Nol

Under utbildningen läser du svenska och lär dig mer om Sverige och den svenska arbetsmarknaden.

Etableringskurs, Strömstad

Under utbildningen läser du svenska och lär dig mer om Sverige och den svenska arbetsmarknaden.

Etableringskurs, Lilla Edet

Under utbildningen läser du svenska och lär dig mer om Sverige och den svenska arbetsmarknaden.

Etableringsprojektet, Stockholm

I etableringsprojektet samarbetar Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen i syfte ett du ska få förutsättningar att komma ut i egen försörjning.

Etableringsprojektet, Södertälje

I etableringsprojektet samarbetar Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen i syfte ett du ska få förutsättningar att komma ut i egen försörjning.

Har du frågor?

Kontakta
Patrik Hester
0510-78 40 84
patrik.hester@braheskolan.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila