Sök Meny
Fler utbildningar och stöd

Fler aktiviteter för arbetssökande

Fler utbildningar och stöd för dig som är arbetssökande.

Arbetsträning, Stockholm, Södertälje

Folkuniversitetet erbjuder praktiskt inriktad och individuellt anpassad arbetsträning för dig som vill förbereda dig för att komma tillbaka till arbete och/eller träna dina basfärdigheter inför arbete. Hos oss på kan du välja inom ett brett urval av olika arbetsträningsplatser med syfte att möta dina förutsättningar, specifika behov och intressen.

Ateljén i Växjö

Ateljén är en plats för att lära och växa genom handens arbete. Folkuniversitetets kreativa verksamhet i Ateljén syftar inte bara till att stärka enskilda individer i förmåga och hälsa. Den har också ett samhällsperspektiv och en ambition att skapa nya mötesplatser för människor och möjligheter att interagera i nya sammanhang.

Auktoriserad jobbexpert, Sundbyberg

Folkuniversitetet är en auktoriserad jobbexpert genom Sundbybergs stad. Här får du en egen handledare som hjälper dig till det jobb eller de studier som passar dig.

Etableringsprojektet, Stockholm, Södertälje

I etableringsprojektet samarbetar Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen i syfte ett du ska få förutsättningar att komma ut i egen försörjning.

Grundläggande kurs i idéutveckling, Kalmar

Är du uppfinningsrik, kreativ, entrepenör eller har du intresse av att förverkliga någon av dina idéer?

Introduktion till arbete

Introduktion till arbete är en insats som Folkuniversitetet genomför tillsammans med Arbetsförmedlingen i Malmö, Trelleborg, Kalmar, Kristianstad, Landskrona, Helsingborg och Ängelholm. Syftet med insatsen är att du som deltar i programmet ska komma närmare arbetsmarknaden med hjälp av stödinsatser, motiverande insatser, samtal, studiebesök och arbetsträning.

Jobbexpert, Nacka kommun

Folkuniversitetet är en auktoriserad jobbexpert genom Nacka kommun. Här får du en handledare som hjälper dig att få ett jobb som matchar din kompetens och dina intressen.

Jobbprojekt i Helsingborg

Jobbprojekt, feriejobb och nyrekrytering för dig som är arbetssökande och bosatt i Helsingborg.

Koncensus, Kristianstad

Kursverksamhet dagtid för personer med fysiska funktionsnedsättningar i åldern 18-65 år.

Kontinuerliga studiebesök, Kristianstad

Är du intresserad av att veta mer om våra utbildningar Korta vägen och Kontakttolk? Arbetsförmedlingen informerar om datum för nästa möjliga studiebesök hos oss.

KRITA, Stockholm

KRITA erbjuder kurser och workshops i konst och konsthantverk för ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller intellektuella funktionsnedsättningar. Du får utveckla ditt konstnärliga uttryck och lära dig om olika material och verktyg.

Rehabträdgården på Granliden

Rehabträdgården på Granliden ingår i Region Skånes NUR projekt som innebär naturunderstödd rehabilitering i utvalda naturnära miljöer. Trädgården drivs av Folkuniversitetet tillsammans med Granliden.

Tillväxtutbildningar (TÖS) Östra Skåne

Vi erbjuder utbildningar inom Chefskap, Ledarskap och Ekonomi i samarbete med TÖS, tillväxt i Östra Skåne.

Uppdrag jobb, Mölndal

Att hitta nya lösningar för någon som gått utan jobb väldigt länge kan vara en tuff utmaning. Både för den berörde och för coachen som ska ge råd, inspirera och hjälpa till med nya kontakter. Men det går! Folkuniversitetets satsning Uppdrag Jobb är ännu ett bevis på att fokus på matchning, praktik och uppföljning ger resultat.

Yrkes-Sfi bussförare, Kristianstad

Yrkes-Sfi för bussförare är en arbetsmarknadsutbildning som vi gör gemensamt med Yrkesakademin i Kristianstad. Vi lär ut yrkesinriktad Sfi samtidigt som vi ger en bussförarutbildning. Utbildningen ger dig körkort för buss D samt ett yrkeskompetensbevis som bussförare, detta gör dig anställningsbar direkt efter utbildningen.

Yrkes-Sfi för Akademiker SFIA

Intensiv yrkesinriktad Sfi för studerande med påbörjad eller avslutad akademisk utbildning som behöver förbereda sig inför yrkesetablering och/eller kompletterande studier. Samt för Sfi-studerande med slutförd gymnasial utbildning som har för avsikt att studera vid högskola/universitet och behöver förbereda sig inför akademiska studier.

Yrkes-Sfi för ingenjörer och tekniker SFIT

Sfi för ingenjörer och tekniker är en intensiv och yrkesinriktad Sfi för dig som är ingenjör eller tekniker med akademisk bakgrund (exempelvis civilingenjör, mjukvaru- och systemutvecklare, byggnadsingenjör, byggnadstekniker, VVS-ingenjör och flygtekniker).

Yrkes-Sfi för Medicinsk personal SFIMP

Utbildningen är en Intensiv yrkesinriktad Sfi för dig som studerar med slutförd medicinsk utbildning inom ett legitimationsyrke, som till exempel apotekare, arbetsterapeut, barnmorska och biomedicinsk analytiker.

Yrkes-Sfi, lastbilsförare, Kristianstad

På denna arbetsmarknadsutbildning läser du yrkesinriktad Sfi och C-körkortsbehörighet samtidigt. Detta är ett samarbete där Folkuniversitetet undervisar i Sfi som är anpassad till det fackspråket som används i de praktiska delarna av utbildningen, som Kristinstads Yrkesakademi undervisar i.

Ökad mångfald – ökad tillväxt (ÖMÖT), Visby

Ett projekt för dig som är arbetssökande och boende i Sverige men född utomlands. Vi samverkar med den gröna näringen, handeln och turistnäringen på Gotland, för att hitta en matchande praktikplats som passar just dig.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila