Sök Meny
Tolkutbildningar under tillsyn av YH-Myndigheten

Tolkutbildningar under tillsyn av YH-Myndigheten

Under 2018 startar vi en nya utbildningar i Kontakttolk.  

 

Läs kontakttolkskursen preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov.Efter genomgången kurs har du fått möjlighet att avsevärt förbättra dina kunskaper och färdigheter inom de områden som ingår i auktorisationsprovet.
 

 

Preparandkurs aukt tolk Kristianstad

Läs kontakttolkskursen preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov.Efter genomgången kurs har du fått möjlighet att avsevärt förbättra dina kunskaper och färdigheter inom de områden som ingår i auktorisationsprovet.    

Läs kontakttolkskursen preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov.Efter genomgången kurs har du fått möjlighet att avsevärt förbättra dina kunskaper och färdigheter inom de områden som ingår i auktorisationsprovet.

 

 

Preparandkurs aukt tolk, Kalmar

Läs kontakttolkskursen preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov.Efter genomgången kurs har du fått möjlighet att avsevärt förbättra dina kunskaper och färdigheter inom de områden som ingår i auktorisationsprovet.    

Läs kontakttolkskursen preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov.Efter genomgången kurs har du fått möjlighet att avsevärt förbättra dina kunskaper och färdigheter inom de områden som ingår i auktorisationsprovet.

 

 

Preparandkurs aukt tolk, Karlskrona

Läs kontakttolkskursen preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov.Efter genomgången kurs har du fått möjlighet att avsevärt förbättra dina kunskaper och färdigheter inom de områden som ingår i auktorisationsprovet.    

Läs kontakttolkskursen preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov.Efter genomgången kurs har du fått möjlighet att avsevärt förbättra dina kunskaper och färdigheter inom de områden som ingår i auktorisationsprovet.

 

 

Preparandkurs aukt tolk Växjö

Läs kontakttolkskursen preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov.Efter genomgången kurs har du fått möjlighet att avsevärt förbättra dina kunskaper och färdigheter inom de områden som ingår i auktorisationsprovet.    

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila