Sök Meny
personer i klassrum

Mer om utbildningens innehåll och mål

Som kontakttolk kan du arbeta inom olika områden, beroende på vilka språk du behärskar och vilka övriga fackkunskaper du har. En vanlig arbetsuppgift är att tolka i kontakten mellan myndigheter och enskilda personer vid till exempel migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar inom sjukvården och rättsväsendet.

Bra länkar

Omfattning

Studierna pågår till januari 2019 och sker på deltid, 50 %. Undervisning hålls en vardag per vecka samt varannan söndag. Du får räkna med att lägga ner cirka 20 timmar per vecka utanför skolan på studiearbetet.

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig kompetens för att på ett självständigt och rättssäkert sätt arbeta som kontakttolk. Den ger kunskaper om tolketik, rollen som tolk, samhällets sociala funktioner, realia- och terminologikunskaper inom varje ämnesområde samt om grundläggande värderingar för att kunna genomföra en professionell tolkning. 

Innehåll

Utbildningens innehåll består av områden som berör tolkning, samhälle, språk och interkulturell kompetens. Den innehåller även generella kompetenser för yrkesrollen. Följande delkurser ingår i utbildningen på totalt 545 lektionstimmar:

  • Introduktionskurs
  • Samhällstolkning
  • Sjukvårdstolkning
  • Juridik för tolkar
  • Migrationstolkning
  • Språkfärdighet svenska i tolkning
  • Tolketik och tolkteknik 

Språk i utbildningen

Vilka språk som slutligen kommer att finnas med i utbildningen avgörs bland annat av hur många som söker till respektive språk och resultat på förkunskapstesten.

Avgift

Om du blir antagen så bekräftar du din plats på utbildningen genom att omgående betala in en depositionsavgift på 1000 kr som återbetalas om du fullföljt hela kursen oavsett studieresultat. Om du avbryter utbildningen i förtid återbetalas inte depositionsavgiften.Vid start av varje delkurs utgår en material- och administrationsavgift på 600kr. Total avgift för hela utbildningen är 4200 kr (exklusive depositionsavgiften). Aktuell litteratur tillhandahålls av Folkuniversitetet.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag var den: 27 oktober 2017
Förkunskapstest skriftligt och muntligt: En helg i november. Exakt datum meddelas vid kallelse till förkunskapstesten.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila