Sök Meny
Två personer i som tolkar

Vad innebär det att vara tolk

Utbildning på heltid under 30 veckor som innehåller arbetsplatsförlagt lärande.

Kursens innehåll

FUB – förberedande  utbildning

 • Introduktion till tolkyrket
 • Samtalsövningar
 • Information om anställningsformer,
 • tolkförmedlingar och auktorisation
 • Förberedande samtal

AUB – arbetsmarknadsutbildning

 • Samhälls- och myndighetstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkningskurs
 • Tolketik och tolkteknik
 • Språkfärdighet – svenska i tolkning
 • Arbetsmarknadskunskap
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Tolkmetoder

Du får lära dig att använder olika tolkningsmetoder. Vanligast är att du tolkar konsekutivt. Med det menas att tolken tar vid när personen som talar gör uppehåll efter ett relativt kort avsnitt eller efter replik i en dialog. En annan metod är att tolka simultant genom att tala med låg röst (viskningstolkning).

Vissa andra uppdrag kan till exempel vara att tolka vid affärs- och organisationskontakter som möten och sammankomster, där parterna inte kan använda ett gemensamt språk. Såväl simultan som konsekutiv tolkning förekommer både till och från svenska. Med simultantolkning menas att tolkningen sker via ljudanläggning samtidigt med talarens inlägg.

Arbeta som tolk

Kontakttolkar är efterfrågade i många sammanhang i samhället. Sjukhus, socialkontor, flyktingförläggningar, arbetsförmedlingar och inom rättsväsendet är de största arbetsgivarna.

Ditt arbete kommer i huvudsak rikta sig till invandares och asylsökandes kontakter med det svenska samhället.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila