Sök Meny
Korta vägen

Korta vägen

Korta Vägen är till för dig som är arbetssökande och har studerat minst två år på universitet eller högskola. I första hand för dig som har studerat i ett annat land.

Syftet med utbildningen är att den ska underlätta för dig att få ett arbete som stämmer överens med din utbildning och yrkeserfarenhet. Du förbereds antingen inför arbete eller också inför  kompletterande universitetsstudier.

Exempel på utbildningens innehåll:

•    Akademisk svenska
•    Akademisk vägledning
•    Arbetslivsorientering
•    Yrkescoachning inklusive studie- och yrkesvägledning
•    Metodik inför högre utbildning
•    Praktik

Korta vägen är ett samarbete mellan högskolor/universitet, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet.

Om du har några frågor, kontakt gärna Korta vägen på den ort du tillhör eller Arbetsförmedlingen.

Korta vägen på din ort:

Korta vägen, Gävle

Korta vägen – en utbildning för dig som är utländsk akademiker.

Korta vägen, Halmstad

Korta vägen är en utbildning som ökar dina chanser att få ett arbete inom ditt yrkesområde och riktar sig till dig som har akademisk examen eller minst två års akademisk studieerfarenhet. Utbildningen gör att du kommer närmare arbetsmarknaden eller reguljära studier, som till exempel studier på högskola eller universitet.

Korta Vägen, Härnösand

Korta Vägen är en utbildning för dig som är utländsk akademiker.

Korta vägen, Jönköping

En utbildning för dig som är utländsk akademiker.

Korta vägen, Kalmar

Korta vägen är en utbildning som ökar dina chanser att få ett arbete inom ditt yrkesområde och riktar sig till dig som har akademisk examen eller minst två års akademisk studieerfarenhet. Utbildningen gör att du kommer närmare arbetsmarknaden eller reguljära studier, som till exempel studier på högskola eller universitet.

Korta vägen, Karlskrona

Är du läkare, jurist, ekonom eller har någon annan utländsk akademisk examen motsvarande minst 3 års akademiska studier? Då kan du gå Korta Vägen på Folkuniversitetet.

Korta vägen, Karlstad

Korta vägen – en utbildning för dig som är utländsk akademiker.

Korta Vägen, Sundsvall

Korta Vägen är till för dig som är arbetssökande och har studerat minst två år på universitet eller högskola. Utbildningens syfte är att den ska underlätta för dig att få ett arbete som stämmer överens med din utbildning och yrkeserfarenhet.

Korta vägen, Västerås

Korta vägen – en utbildning för dig som är utländsk akademiker.

Korta vägen, Örebro

Korta vägen – en utbildning för dig som är utländsk akademiker.

Korta vägen, Östersund

Korta Vägen är till för dig som är arbetssökande och har studerat minst två år på universitet eller högskola. Utbildningens syfte är att den ska underlätta för dig att få ett arbete som stämmer överens med din utbildning och yrkeserfarenhet.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila