Sök Meny

Om Korta Vägen

Detta erbjuds du på Korta Vägen

Hos oss får du hjälp med att skapa din egen väg till arbetslivet.
Utifrån din akademiska utbildning och erfarenhet gör vi en gemensam plan med dina personliga mål. Vi kombinerar språkundervisningen med att du lär känna det svenska samhället och arbetslivet. Du får stöd och hjälp av lärare och coacher med möjlighet att träna på det svenska språket tillsammans med andra akademiker där vi fokuserar på yrkessvenska.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och egen studietid även studiebesök och seminarier förekommer. Utgångspunkt i undervisningen är att involvera, engagera och motivera dig som deltagare. Det är därför viktigt att du som deltagare tar stort individuellt ansvar och aktivt deltar i studieuppgifter och diskussioner. Tempot på utbildningen är högt och du bör ha goda kunskaper i svenska för att klara studierna.

Samarbete

Det ingår även att besöka arbetsplatser och lära sig om arbetsmarknaden och vad som krävs för att jobba inom ditt yrke i Sverige. Våra värdefulla kontakter med arbetsgivare och samarbete med universitetet underlätttar för dig att komma ut i det svenska arbetslivet.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila