Sök Meny

Vid nordliga leden

Västsverige för tusen år sedan

Det fanns inget svenskt rike före 1100-talet. Sveriges vagga låg inte i Västergötland eller i Uppland. Snarare låg den i Sens i Frankrike varifrån påven utsåg den förste svenske ärkebiskopen. I Vid nordliga leden - Västsverige för tusen år sedan tecknas utvecklingen i området mellan år 800 och år 1200. En central tes är att ett rike i vår mening bildades först efter kristnandet och införandet av skriftkultur och kyrklig administration. Tidigare skapade den Nordliga ledens havs- och landområden resurser som olika härskare använde för sin maktutövning, inte minst danska hövdingar som under decennierna före år 1000 utövade betydande inflytande i nuvarande Västsverige genom ombud, s k thegnar. Men det var frågan om lokala herravälden.

Vid nordliga leden vänder sig till läsare intresserade av såväl allmän- som lokalhistoria. Då boken bl a förhåller sig till den debatt som uppstod i anslutning till Dag Stålsjös TV-program om ”Svearikets vagga”, som har kommit att förändra synen på Sveriges tidiga historia, hoppas vi att den uppmuntrar till fortsatt diskussion!

Författaren Carl Löfving, fil dr i arkeologi, har arbetat som stadsjurist, vilket präglar hans syn på dåtidens samhälle. Han har tidigare publicerat avhandlingen Gothia som dansk/engelskt skattland. Ett exempel på hetarki omkring år 1000 (2001) samt diverse artiklar i ämnet, bland annat i Populär Arkeologi, Viking Heritage Magazine och arkeologiska institutionen vid Göteborgs Universitets tidskrift inSitu. Han har också gett ut böcker i offentlig rätt.

  • ISBN: 978-91-85359-04-2
  • Utgivningsår: 2007
  • Bandtyp: Häftad
  • Sidor: 196
  • Boken är slutsåld

Röster om Vid nordliga leden:

”Detta är en mycket läsvärd bok för alla oss som är intresserade av vår tidiga historia”
– Hans Menzing, Föreningen för Västgötalitteratur

 ”Författarens avsikt är att leverera ännu en spik till den kista vari de gamla idéerna om Svearikets tillkomst ska begravas. … Boken belyser relevanta frågeställningar ur olika aspekter”
– Bengt Lindborg, Tidskriften Västgötabygden

 "Någon tråkig bok är inte detta. Åtskilliga bland dem som tidigare diskuterat problemet med ’vaggan’, Svearikets ursprung eller vad de nu kallat det, har varit så allvarsamma eller … vredgat engagerade. Carl Löfving är också engagerad men gladlynt satirisk, åh, så roligt det är att slåss! Fäktningen börjar redan i inledningen”
– Torgny Nevéus, Upsala Nya Tidning

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Hur beställer jag?

Privatkund/företag
Använd beställningsformuläret. Du kan även mejla din beställning. Vänligen ange namn, e-postadress och leveransadress. Du kan även köpa våra böcker hos din lokala bokhandel och Adlibris.

Bokhandel
Våra titlar är tillgängliga på Bokinfo.

Har du ett manus?

Har du skrivit en text som du vill få publicerad? Vi arbetar med utgivning av facklitteratur inom humaniora, vetenskap, språk och samhällsfrågor. Vi läser gärna ditt manus. Kontakta oss.