Sök Meny

Ökad medvetenhet viktigaste steget för mänskligheten

Stora samhällsförändringar och radikala krav på en global fördelningspolitik. Emin Tengströms nya bok erbjuder ett framtidsperspektiv som stimulerar debatten om vår tids stora ödesfråga.

”Kära riksdagsledamöter, låt 1972 bli det år, då Ni börjar vidta de första åtgärderna för den komplicerade och tidskrävande process som en omläggning av vår framtidskurs innebär.”

Emin Tengström såg tidigt de utmaningar klimatet och miljön stod inför och redan för 50 år sedan kastade han sig in i debatten med en text i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. 

Något större gensvar från politikerna fick han inte, men skam den som ger sig.

Efter flera böcker och otaliga debattartiklar är han aktuell med boken De globala klimat- och miljöhoten – kan de avvärjas? där han sammanfattar ett liv av forskning och funderingar.

– Bokens syfte är att stimulera intresset för en konkret och detaljerad diskussion om vad vi kan göra för att förhindra de globala klimat- och miljöhoten.

– Utgångspunkten är att det inte räcker med klimatsmarta lösningar. Situationen kräver tvärtom en helt ny klimat-, miljö-, resurs och fördelningspolitik.

Stora samhällsförändringar för att undvika katastrof

Emin Tengström har varit professor i humanekologi vid Göteborgs universitet, Chalmers och Aalborgs universitet. Humanekologi handlar enkelt uttryckt om relationen mellan människan och hennes omgivning, något som sätter sin prägel på boken.

– Ur mänsklighetens perspektiv är planeten Jorden vårt ekosystem. Om de nuvarande bedömningarna är välgrundade håller vi på att förstöra den omgivning vi lever av.

Så vad kan vi göra?

Bland politiker och företag är ekologisk modernisering, som bygger på tillväxt i kombination med hållbar utveckling genom tekniklösningar och ekonomiska styrmedel, en populär strategi. Den uppfattningen ställer sig Emin Tengström mycket tveksam till.

– Röstmaximerande partier och stora delar av allmänheten tror och hoppas att allt ska kunna fortsätta som förut, med mindre förändringar. Men enligt FN:s klimatpanel måste det ske storskaliga samhälleliga förändringar för att undvika en katastrof.

– Allt tyder på att det finns bestämda gränser för konsumtion, avfall och utsläpp. Då krävs hushållning, kvoträkning och radikala krav på en global fördelningspolitik.

Ökad medvetenhet viktigaste steget

Emin Tengström ser sig själv som realist. Situationen är allvarlig, men inte hopplös. Han tror att ökad insikt hos allmänheten, i kombination med ett målmedvetet handlande från demokratiska, överstatliga institutioner som EU kan spela en central roll för att driva på utvecklingen.

– Det viktigaste steget mänskligheten kan ta är en ökad medvetenhet om problemet, utan att drabbas av panik. De som är unga och vi som har barn och barnbarn har all anledning att oroa oss och agera nu.

Ska mänskligheten avvärja de globala klimat- och miljöhoten krävs snabba och långtgående förändringar av samhället på global nivå.

De globala klimat- och miljöhoten – kan de avvärjas?

Ska mänskligheten avvärja de globala klimat- och miljöhoten krävs snabba och långtgående förändringar av samhället på global nivå.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Hur beställer jag?

Privatkund/företag
Använd beställningsformuläret. Du kan även mejla din beställning. Vänligen ange namn, e-postadress och leveransadress. Du kan även köpa våra böcker hos din lokala bokhandel och Adlibris.

Bokhandel
Våra titlar är tillgängliga på Bokinfo.

Har du ett manus?

Har du skrivit en text som du vill få publicerad? Vi arbetar med utgivning av facklitteratur inom humaniora, vetenskap, språk och samhällsfrågor. Vi läser gärna ditt manus. Kontakta oss.