Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
La littérature de langue française

La littérature de langue française

Fransk litteraturhistoria på franska. Utkom i augusti 2019.

Författare: Mari Bacquin & Carla Killander Cariboni

La littérature de langue française – époques, courants, auteurs utkom i slutet av augusti 2019.
ISBN 978-91-7434-744-9.

För dem som läser franska som främmande språk (FLE, français langue étrangère) kan ämnets omfattande litteraturhistoria ofta vara en stor utmaning. Traditionella (franska) läroböcker förutsätter i allmänhet att de studenter som exempelvis tar sig an kapitlet om Balzac, redan känner till huvudpersonen Rastignac, är bekanta med restaurationens historia och med imperfekt konjunktiv. Denna bok utgår från andra premisser.

La littérature de langue française är skriven på ett enkelt och tillgängligt språk som är anpassat för studenter från och med nivån B1 på GERS-skalan (CEFR). Den presenterar på ett pedagogiskt sätt den franska litteraturen från medeltiden till i dag och inbegriper även franskspråkig litteratur från resten av världen.

La littérature de langue française – époques, courants, auteurs (Franskspråkig litteratur – epoker, strömningar, författare) innehåller:

 • introduktioner till alla epoker och litterära strömningar
 • författarpresentationer
 • illustrationer och förklarande textrutor i marginalen
 • en ordlista över litterära termer och begrepp
 • ett personregister.

Författarna Mari Bacquin och Carla Killander Cariboni är specialister på franska och franskspråkig litteratur. De är verksamma som forskare och lektorer vid Lunds universitet.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

 • La littérature de langue française, 279,–

En français :

Pour les étudiants de français langue étrangère (FLE), étudier l’histoire de la littérature représente souvent un défi. Les manuels classiques partent ­généralement du principe que les étudiants qui abordent le chapitre sur ­Balzac, par exemple, connaissent déjà le personnage de Rastignac, l’histoire de la ­Restauration et l’imparfait du subjonctif. Avec ce manuel, il en va différemment.

Écrit dans une langue accessible à des étudiants à partir du niveau B1 sur l’échelle du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues CECRL (CEFR en anglais), il présente de manière pédagogique la littérature de France (du Moyen Âge à nos jours) et la littérature-monde en français.

La littérature de langue française – époques, courants, auteurs contient :

 • des introductions sur les époques et les courants littéraires
 • des présentations d’auteurs
 • des illustrations et notes explicatives
 • un glossaire des notions littéraires
 • un index des noms de personnes.

Mari Bacquin et Carla K. Cariboni sont spécialistes de langue et de littérature françaises. Elles travaillent en Suède comme chercheuses et enseignantes titulaires à l’université de Lund.

Price (to schools etc.)

Title/Price

 • La littérature de langue française, 279 SEK

Läromedel

Toggle module

Pris (till skolor etc.)

Toggle module
TitelF-pris
La littérature de langue française     279,–

Price (to schools etc.)

Toggle module
TitlePrice
La littérature de langue française     279 SEK

Privatkund? Köp i bokhandeln

Toggle module

Bläddra i ett smakprov

Toggle module