Sök Meny
Förbundskansliets böcker och skrifter

Böcker och skrifter utgivna av Folkuniversitetets förbundskansli

Förbundskansliethar givit ut ett antal böcker och skrifter om folkbildning, vuxenutbildning och forskning. Du kan köpa dem här till självkostnadspris.

Relaterad information

Välkommen att beställa böcker ur våra skriftserier och föreläsningsserier. Mejla info@folkuniversitetet.se för att beställa.

Folkbildningens framtidsfrågor

I denna antologi sammanfattar några av Sveriges mest framträdande forskare sina tankar om folkbildningens framtidsutmaningar. Författarnas olika utgångspunkter och ämnesområden ger oss olika perspektiv.

Andraspråksresan

I denna uppsats beskriver Inger Lindberg, professor i svenska som främmande språk vid Göteborgs universitet, den process som väntar en person som ska lära sig ett nytt språk.

Medborgarnas Europa

Om civilsamhällets utmaningar av Sverker Sörlin, Jorun M. Stenøien, Ulla Carlsson, Gottfried Wagner och Filip Wijkström.

Universitet med Folkuniversitetet

Andlig odling på vetenskaplig grund. Av professor Dan Brändström. Pris exklusive porto: 15 kr.

Farligheter och familjeliv

Nordlighet som exotism och vardag. Av Heidi Hansson, professor i engelska vid Umeå universitetet. Pris exklusive porto: 15 kr.

Forskning och forskningsinformation

Stockholms universitet, Kursverksamheten vid Stockholms universitet och Folkuniversitetsföreningen under tre sekler. Skriften är en föreläsning som Gustaf Lindencrona höll 2010. Pris exklusive porto: 20 kr.

Tryckfriheten utmanad!

Om tryckfrihetens rötter och tryckfrihetens framtid. Johan Hirschfeldt skriver om kampen om tryckfriheten kring 1810. Anders R Olsson skisserar det moderna samhällets många utmaningar mot tryckfrihet och offentlighet. Pris exklusive porto: 15 kr.

Global hållbar utveckling

Boken är en antologi om globalisering och hållbar utveckling. Erik Andersson och Sverker C Jagers vid Göteborgs universitet är bokens redaktörer. Pris exklusive porto: 60 kr.

Fakta om Folkuniversitetet

Folkuniversitetet är ett studieförbund. Vår verksamhet omfattar folkbildning och vuxenutbildning, skolor samt utbildning för organisationer och företag. Ladda hem eller beställ broschyren för att få veta mer fakta om Folkuniversitetet.

Har du frågor?

Kontakta
info@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila