Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny
Du är här:
Sjukvårdssvenska, Gävle

Sjukvårdssvenska

Svenska för vårdpersonal. Folkuniversitetet har ägnat sig åt svenskundervisning i över 40 år. Att utbilda utländsk vårdpersonal är en del av den verksamheten. Vi rustar deltagarna för att jobba inom den svenska sjukvården.

Målgrupp
Utländsk vårpersonal som arbetar eller kommer att arbeta inom den svenska sjukvården.
Inga förkunskaper i svenska erfordras. Initialt används oftast engelska som kommunikationsspråk.

Innehåll
Vår erfarenhet är att språkundervisningen blir optimal om den individualiseras så långt det är möjligt. Detta gör att ingen kurs är den andra riktigt lik. De olika deltagarna har olika behov och behöva träna på olika moment. Generellt kan man dock säga att följande inslag ingår i våra kurser i sjukvårdssvenska:

 • Dialoger - prosodi och grammatik
 • Gruppövningar efter gemensam lärobok
 • Självstudier efter övningsbok
 • Skriftlig framställning
 • Bearbetning av journaler
 • Vetenskaplig litteratur som deltagaren själv tar med sig
 • Rollspel med efterföljande anamnes
 • Talspråk, dialektala uttryck, slang
 • Uttalsövningar t ex svenska personnamn, gatunamn, namn på olika instanser
 • Gruppdiskussioner kring tidningsartiklar, nyhetsinslag som rör livet i Sverige
 • Egna önskemål

Mål

 • Att kunna kommunicera spontant och obehindrat.
 • Att kunda använda svenskan effektivt och flexibelt för yrkesmässiga ändamål. Att nå en av nivåerna på Europarådets nivåskala. Målet varierar med deltagarna. Vanligast som mål är nivå B2. Deltagare med goda förkunskaper har ofta nivå C1 som mål.

Start
Löpande under hela året

Längd
Utbildningen skräddarsys efter deltagaren och dennes förkunskaper. Undervisning varierar från en-två dagar i veckan till undervisning på heltid. Ofta kombinerar deltagaren studierna med praktik eller att gå bredvid en kollega och tillträder sin tjänst när utbildningen är slut.

Plats
I kundens lokaler eller hos Folkuniversitetet.

Kontaktinformation:

Telefon: 026-421 10 75, 421 10 70

veikko.holmberg@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tack för visat intresse, vi kontaktar dig inom kort!

Se alla våra kurser i
Gävle

Folkuniversitetet Gävle

Toggle module
Toggle module
Vi är ett studieförbund

Här finns vi i Gävleborgs län

Toggle module
Toggle module
ISO-certifierat

© 2017 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Organisationsnummer