Sök Meny
Sjukvårdssvenska, Gävle

Sjukvårdssvenska

Svenska för vårdpersonal. Folkuniversitetet har ägnat sig åt svenskaundervisning i över 40 år. Att utbilda utländsk vårdpersonal är en del av den verksamheten. Vi rustar deltagarna för att jobba inom den svenska sjukvården.

Målgrupp
Utländsk vårpersonal som arbetar eller kommer att arbeta inom den svenska sjukvården.
Inga förkunskaper i svenska erfordras. Initialt används oftast engelska som kommunikationsspråk.

Innehåll
Vår erfarenhet är att språkundervisningen blir optimal om den individualiseras så långt det är möjligt. Detta gör att ingen kurs är den andra riktigt lik. De olika deltagarna har olika behov och behöva träna på olika moment. Generellt kan man dock säga att följande inslag ingår i våra kurser i sjukvårdssvenska:

 • Dialoger - prosodi och grammatik
 • Gruppövningar efter gemensam lärobok
 • Självstudier efter övningsbok
 • Skriftlig framställning
 • Bearbetning av journaler
 • Vetenskaplig litteratur som deltagaren själv tar med sig
 • Rollspel med efterföljande anamnes
 • Talspråk, dialektala uttryck, slang
 • Uttalsövningar t ex svenska personnamn, gatunamn, namn på olika instanser
 • Gruppdiskussioner kring tidningsartiklar, nyhetsinslag som rör livet i Sverige
 • Egna önskemål

Mål

 • Att kunna kommunicera spontant och obehindrat.
 • Att kunda använda svenskan effektivt och flexibelt för yrkesmässiga ändamål. Att nå en av nivåerna på Europarådets nivåskala. Målet varierar med deltagarna. Vanligast som mål är nivå B2. Deltagare med goda förkunskaper har ofta nivå C1 som mål.

Start
Löpande under hela året

Längd
Utbildningen skräddarsys efter deltagaren och dennes förkunskaper. Undervisning varierar från en-två dagar i veckan till undervisning på heltid. Ofta kombinerar deltagaren studierna med praktik eller att gå bredvid en kollega och tillträder sin tjänst när utbildningen är slut.

Plats
I kundens lokaler eller hos Folkuniversitetet.

Har du frågor?

Kontakta
073-182 57 41
tommy.elofsson@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila