Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny
Du är här:
Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet

Varje människa har rätt till kunskap och bildning - oavsett vilken kunskapsnivå man befinner sig på, om man har en funktionsnedsättning eller hur gammal man är. Vi jobbar inom tre områden: studiecirkeln, personal/utbildning och metod- och kunskapsutveckling.

Vår erfarenhet är vår kompetens

I vårt arbete är kunskaps- och metodutveckling med inriktning på psykiska, sociala och fysiska funktionsnedsättningar särskilt prioriterat. Vi strävar alltid efter att hitta nya metoder och utveckla befintliga arbetssätt för att komma runt och minska effekterna av en kognitiv funktionsnedsättning. Genom att under årtionden ha arbetat med folkbildning för personer med funktionsnedsättning står avdelningen på en gedigen grund där praktik och beprövad erfarenhet kombineras med bidrag från de senaste forskningsrönen.

Vi bidrar till en bättre livskvalitet

Såväl studiecirklar som andra former av utbildningar kan leda till att en människa bryter en social isolering, utvecklar sin kompetens och inte minst bevarar sina olika förmågor och kompetenser. Målsättningen är att erbjuda ett meningsfullt sammanhang som möjliggör återhämtning av gamla kunskaper och förutsättning för nya. En viktig faktor är att se till det friska och fungerande. Vår utgångspunkt är att bildning, kunskap och inte minst glädjefulla upplevelser bidrar till ett rikare liv för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ålder.

Kontaktinformation:

Telefon: 031-10 65 26

info.uppsokande@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tack för visat intresse, vi kontaktar dig inom kort!

 • Personalutbildningar

  Vi vänder oss främst till dig som arbetar inom äldreomsorgen, med personer med förvärvade hjärnskador eller med intellektuella funktionsnedsättningar. Hos oss får du utbildningar som är direkt anpassade till de behov som finns på din arbetsplats, alltid med utgångspunkt i aktuella teorier och beprövade metoder.

 • Anpassad pedagogik

  Folkuniversitetet i Göteborg arbetar med anpassad pedagogik för att personer med kognitiv funktionsnedsättning skall kunna ta del av kompetenshöjande kurser och utbildningar, återhämta gamla kunskaper och höja sin kompetens på samma sätt som alla andra.

 • Våra samarbeten

  Vi samarbetar gärna och ofta med andra verksamheter och organisationer. Samverkan med kommunala och regionala verksamheter i Göteborg med omnejd är stor. 

 • Vetenskap för alla

  Alla har rätt till kunskap och bildning – oavsett hur gammal man är eller om man har funktionsvariation. Därför erbjuder Folkuniversitetet och Göteborgs universitet uppsökande populärvetenskap under Vetenskapsfestivalen 13–17 april.

 • Röster från vår verksamhet

  Läs mer om vad ledare och deltagare tycker om vår verksamhet.

 • Äldreomsorg

  Hjärnan måste utmanas, stimuleras och ha roligt - oavsett om man själv söker upp en träffpunkt eller om man bor på ett äldreboende. Våra pedagogiskt kunniga och ämnesutbildade cirkelledare tror på individens förmåga oberoende av ålder och bakgrund. I studiecirkeln kan alla vara med!

 • Psykisk ohälsa

  Varje människa har rätt till kunskap och bildning - oavsett om man drabbats av psykisk ohälsa, har en kognitiv funktionsnedsättning eller hur ens livssituation ser ut. Våra pedagogiska och ämnesutbildade cirkelledare tror på individens förmåga och betydelsen av att stimulera och utmana hjärnan och inte minst, att ha roligt!

 • Förvärvade hjärnskador

  Varje människa har rätt till kunskap och bildning - oavsett vilken kunskapsnivå man befinner sig på, om man har en funktionsnedsättning eller hur ens livssituation ser ut. Våra pedagogiska och ämnesutbildade cirkelledare tror på individens förmåga och betydelsen av att stimulera och utmana hjärnan och inte minst, att ha roligt!

 • Intellektuella funktionsnedsättningar

  Varje människa har rätt till kunskap och bildning - oavsett vilken kunskapsnivå man befinner sig på, om man har en funktionsnedsättning eller hur ens livssituation ser ut. Våra pedagogiska och ämnesutbildade cirkelledare tror på individens förmåga och betydelsen av att stimulera och utmana hjärnan och inte minst, att ha roligt!

Se alla våra kurser i
Göteborg

Folkuniversitetet Göteborg

Toggle module

Hitta till oss

Toggle module

Norra Allégatan 6, 413 01 Göteborg

RGRM

Toggle module

Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method.

© 2017 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Organisationsnummer