Sök Meny
Guy Standing

Ansvar att kommunicera vår forskning

Den världsberömde ekonomen Guy Standing besökte Folkuniversitetet i Göteborg och tog en paus i sitt hektiska schema för att berätta om varför forskningskommunikation är livsviktigt.

Guy Standing, professor i utvecklingsstudier vid University of London, representerar en typ av akademiker som inte är så vanlig i Sverige: en politiskt engagerad forskare som kombinerar sin intellektuella roll med rollen som aktivist – till exempel som en av medgrundarna av Basic Income Earth Network (BIEN). För honom finns det ingen motsättning mellan dem. Han står stadigt i bägge, brinner för att kommunicera sin forskning och drivs av tanken på grundläggande ekonomisk trygghet för alla människor.

Standing har blivit känd för sina böcker om ”prekariatet”, den växande skara människor som tvingas underkasta sig osäkra anställningsvillkor och stå ut med kortvariga, dåligt betalda arbeten utan att kunna hoppas på någon förbättring ens på lång sikt. Böckerna bygger på flera decenniers forskning om arbetsmarknaden, bland annat som utredare för FN-organet Internationella arbetsorganisationen (ILO), och har uppmärksammats över hela världen. I svensk press har de beskrivits som ”årtiondets viktigaste samhällspolitiska analys” (Per Wirtén, Expressen) och ”den bästa sammanfattningen jag hittills läst om den splittrade globala klasstrukturen” (Åsa Linderborg, Aftonbladet).

Trehundra framträdanden varje år

Guy Standing gör omkring trehundra föreläsningar, debatter och andra framträdanden varje år, inte sällan inför tongivande politiska aktörer och beslutsfattare som grekiska Syriza, spanska Podemos eller den tidigare brittiske Labour-ledaren Ed Miliband. Trots det säger han sig föredra möten med helt vanligt folk. Varför är det så viktigt för Guy Standing, som redan har vunnit maktens öra?

– Det som händer inom utbildningssfären speglar det som händer i samhället. Just nu är utbildning föremål för kommersialisering och privatisering – inte minst i Sverige. Vi ser en utveckling där skolan är stadd i förfall, resultaten försämras och akademiska examina och diplom har blivit varor som kan köpas, säger han.

– Utbildningsvärlden utvecklas som ett klassamhälle med en elit och ett prekariat och återskapar de strukturer som finns i samhället i övrigt. Den har blivit en integrerad del av marknaden och ger oss inte längre de grundläggande kunskaper, insikter och värderingar som krävs för att ta aktiv del i samhället. Många inser detta – inte minst vi som arbetar vid universiteten. Vi har därför ett ansvar att kommunicera det och vår forskning till det omgivande samhället, fortsätter han.

Värdefullt om bara en enda person går från passivitet till aktivitet och engagemang

Allra bäst trivs Guy Standing när han träffar den grupp han beskriver i sin forskning – prekariatet.

– Jag blir ofta frustrerad på politiker inom de etablerade partierna. De är så fokuserade på sin egen framtid, sin egen trygghetszon och sina egna politiska diskurser att de inte ser vad som händer runtomkring dem. De behöver lära sig vad empati innebär, och att sätta sig in i andra människors situation. Dagens politiker verkar befinna sig vid en ändhållplats. Många av dem har förlorat förmågan att fånga upp de krafter som finns i samhället. Detta har öppnat för till exempel Sverigedemokraterna i Sverige och UKIP i England, säger han och fortsätter:

– När jag möter prekariatet är det tvärtom. Folk kan relatera till mitt budskap. ”Det är mig det handlar om. Vad kan vi göra för att skapa förändring?” Det finns en energi som inte går att jämföra med den inom etablissemanget. Det som är mest spännande och givande i mötet med allmänheten är att uppleva den energin. Inför varje framträdande brukar jag säga till mig själv att det är värdefullt om bara en enda person identifierar sig med det jag säger och går från passivitet till aktivitet och engagemang.

Ansvar att betala tillbaka till samhället – och framtiden

Guy Standing betonar om och om igen att forskarsamhället behöver anstränga sig mer för att nå ut till allmänheten.

– De senaste 25 åren har vi sett alltför mycket cynism och opportunistiskt avståndstagande från socialt och samhälleligt ansvarstagande inom forskarvärlden. Om du är en del av forskarsamhället, har en bra utbildning och goda förutsättningar i livet har du ett ansvar att betala tillbaka till samhället – och framtiden. Alla forskare borde se sig själva i spegeln varje morgon och fråga sig – vad gör jag? Som enskilda individer kan vi kanske inte göra så mycket, men det är ingen ursäkt att inte göra någonting alls.

I sin dubbla roll som forskare och aktivist får Guy Standing ibland frågan om han upplever ett större ansvar för att nå ut med sin forskning. Han har ägnat den viss eftertanke, utan att komma fram till något säkert svar.

– Jag vet faktiskt inte. Men jag betraktar aktivismen som ett rent nöje. Jag möter ofta nederlag och besvikelser. Samtidigt är det en fantastisk resa. Genom åren har jag fått många vänner i den aristoteliska betydelsen (”philia”, se Den nichomachiska etiken, reds. anm.) genom att åka runt i världen och möta likasinnade. Vi har alla liknande erfarenheter – men också en stark känsla av att saker har börjat förändras.

Civilsamhället har en viktigare roll än någonsin

I Sverige och andra länder finns oberoende stiftelser och organisationer som har i uppgift att skapa mötesplatser för forskare och allmänhet samt öka kunskapen om forskningens resultat och villkor – till exempel Folkuniversitetet. Guy Standing menar att sådana organisationer spelar en avgörande roll för den demokratiska utvecklingen.

– Den är livsviktig. I ljuset av kommersialiseringen av utbildningsväsendet och ett alltmer urvattnat demokratibegrepp har civila organisationer en viktigare roll än någonsin. Det uppstår helt enkelt ett vakuum om de inte finns där för att fylla det.

– Inom dagens politiska och ekonomiska retorik betraktas forskning och utbildning ofta enbart i termer av att utveckla större tekniska och entreprenöriella kompetenser som är gångbara på arbetsmarknaden. Det är inte forskning och utbildning för mig. Det viktiga är att lära sig förstå sin kultur, sitt samhälle, sina värderingar och varifrån du kommer. Det måste finnas utbildningsmässiga och kulturella allmänningar där alla har möjlighet att lära sig nya saker och utveckla de insikterna, säger han.

Forskare har ett ansvar att ställa upp

Guy Standing anser att en av de stora samhällstragedier som inträffat de senaste trettio åren är det gradvisa nedbrytandet av medborgarnas allmänna kunskaper.

– Organisationer inom civilsamhället har ett ansvar att återuppliva dem, så att varje människa vet tillräckligt mycket om sin historia för att kunna berätta varifrån de kommer och vad det innebär att vara en del av samhället.

– Denna kunskap är vital – men vi håller på att förlora den helt. De kommersiella krafterna vill att vi gör det, för då är vi bara passiva konsumenter som tar in reklam och andra budskap utan förmåga att anlägga ett kritiskt och subversivt perspektiv på det som händer omkring oss. Här har vi forskare ett ansvar att ställa upp, säger Guy Standing innan han drar vidare på sin världsomspännande ”Never Ending Tour” i den tredje uppgiftens tecken.

Text: Andreas Åhs
Foto: Martin Lundin

För den vetgirige finns inget slut. Vill du gymnastisera hjärnan, få inspiration och lära dig något nytt? Då är du välkommen till Folkuniversitetet.

Vetenskap för alla

För den vetgirige finns inget slut. Vill du gymnastisera hjärnan, få inspiration och lära dig något nytt? Då är du välkommen till Folkuniversitetet.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Studentrabatt 20%

Du som är medlem i en studentkår ansluten till Göteborgs förenade studentkårer (GSF) får 20% rabatt på en stor del av vårt öppna kursutbud.

Studentrabatt

Forskare skriver

Hur kommer det sig att mindfulness, som hämtar näring ur den buddhistiska religiösa traditionen, har vunnit gehör i medicinsk och psykoterapeutisk vetenskap och praktik?

Jenny Eklöf