Sök Meny
Kompetenshöjande kurser i Östersund

Kompetenshöjande kurser i Östersund

På Folkuniversitetet har vi lång erfarenhet av kurser och utbildningar som syftar till att höja kompetenser, att stärka individer i sin yrkesroll och att utveckla företag.

Genom våra kurser hoppas vi bidra till att du skall kunna få, eller utveckla kunskap och kunnande som stärker dig i din yrkesroll, eller ger dig möjlighet till nya arbetsuppgifter. Vi hoppas också att dessa kurser skall bidra till att utveckla ditt företag och på så sätt också bidra till att stärka och utveckla vår region.

Vi ägnar mycket tid och kraft till att föra dialog med olika branschrepresentanter, kommuner, Arbetsförmedlingen och liknande för att kunna identifiera de behov som finns gällande kurser, utbildning och kompetensförsörjning. Utifrån dessa behov försöker vi sätta ihop ett bra kursutbud.

Genomgående för våra kurser är att de utformas för att stämma så väl överens med din arbetsvardag som möjligt, s.k kontextualiserat lärande. Stort fokus läggs på reflektion, diskussioner och gruppövningar där deltagarna förväntas vara aktiva och bidra med tankar och erfarenheter. En effekt av detta är att vi försöker, i största möjliga mån, undvika långa föreläsningar och kursdagar. Vår pedagogiska övertygelse är att det är bättre med flertalet korta träffar, istället för heldagar. Det skapar utrymme för att låta kunskaperna sjunka in mellan kurspassen och inte minst möjligheten att koppla det man studerar till sin ordinarie verksamhet.

Förutom det programförda kursutbudet så skräddarsyr vi gärna kurser om ditt företag har speciella önskemål om ämne, innehåll eller utformning. Har du andra frågor eller vill anmäla dig är du mer än välkommen att höra av dig!

Friluftsliv i fjällen

Tillsammans med Fjällsäkerhetsrådet har Folkuniversitetet tagit fram ett utbildningsmaterial om friluftsliv i fjällen.

Affärsengelska

Svenskar är kända för att vara duktiga på engelska.De flesta konverserar bra och ledigt i vardagssituationer.Men hur är det när vi skall prata engelska i ettmer professionellt sammanhang, kopplat till vårt arbeteeller yrkesroll? Är vi lika bra på det och bekväma i desammanhangen?

Medarbetarsamtal

Utbildningen ger deltagaren verktyg för att ha ett strukturerat medarbetarsamtal. Där bemötande, förhållningssätt, samtalsteknik samt hur man tar upp besvärliga och känsliga frågor är i fokus.

Internutbildning för personalen

Fortbildning för personal.

Friluftsliv i fjällen(2)

Tillsammans med Fjällsäkerhetsrådet har Folkuniversitetet tagit fram ett utbildningsmaterial om friluftsliv i fjällen.

Har du frågor?

Kontakta
063-10 60 60
mattias.jaktlund@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila