Sök Meny
Yrkesutbildning

Yrkesutbildning

På Folkuniversitetet kan du läsa kurser och utbildningar som är direkt kopplade till ett yrke, en bransch eller speciella kompentenser.

Våra kurser utformas alltid i dialog och samarbete med arbetslivet för att du som läser ska få de kunskaper som efterfrågas av arbetsgivare, företag och organisationer och kurserna ska vara aktuella och relevanta. Det betyder bland annat att vi, i så hög grad som möjligt, använder oss av lärare som har yrkeserfarenhet av det ämne de undervisar i.

För närvarande kan du läsa till Tandsköterska eller Kontakttolk på Folkuniversitetet i Östersund. För dig som redan är tolk finns möjligheten att fördjupa din kunskaper genom kortare kurser eller förbereda dig för Kammarkollegiets auktorisationsprov genom vår preparandkurs.

Tandsköterska Östersund

ÖSTERSUND. Pågående utbildning. Att arbeta som tandsköterska är ett serviceyrke med mycket patientkontakt. Tandsköterskor arbetar idag i tandvårdsteam tillsammans med tandläkare och tandhygienister. I dagsläget utbildas det inte nog många tandsköterskor för att täcka det växande behovet av nyrekryteringar som finns över hela landet.

Kontakttolk

I Jämtland och Härjedalen finns ett stort behov av kontakttolkar och därmed av tolkutbildningar. Från och med 2016 erbjuder Folkuniversitetet möjlighet att läsa korta och längre tolkutbildningar på olika nivåer.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila