Sök Meny
Yrkesutbildning

Yrkesutbildning

På Folkuniversitetet kan du läsa kurser och utbildningar som är direkt kopplade till ett yrke, en bransch eller speciella kompentenser.

Våra kurser utformas alltid i dialog och samarbete med arbetslivet för att du som läser ska få de kunskaper som efterfrågas av arbetsgivare, företag och organisationer och kurserna ska vara aktuella och relevanta. Det betyder bland annat att vi, i så hög grad som möjligt, använder oss av lärare som har yrkeserfarenhet av det ämne de undervisar i.

För närvarande kan du läsa till Tandsköterska eller Kontakttolk på Folkuniversitetet i Östersund. För dig som redan är tolk finns möjligheten att fördjupa din kunskaper genom kortare kurser eller förbereda dig för Kammarkollegiets auktorisationsprov genom vår preparandkurs.

Kontakttolk

I Jämtland och Härjedalen finns ett stort behov av kontakttolkar och därmed av tolkutbildningar. Från och med 2016 erbjuder Folkuniversitetet möjlighet att läsa korta och längre tolkutbildningar på olika nivåer.

Pedagogiskt Stöd

Särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet - för dig som studerar på yrkeshögskolan

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Open Campus

Föreläsningar

Swedex Östersund

Replokal