Sök Meny
Tolk

Grundutbildning kontakttolk

Den 16 augusti 2018 startar en sammanhållen grundutbildning för Kontakttolkar på Folkuniversitetet i Östersund. Undervisningen bedrivs i huvudsak på distans och sker på halv fart (50 %) under ca 535 studietimmar. Utbildningen är en YH-utbildning och pågår 16 augusti 2018 till 16 juni 2019.

Relaterad information
Syftet med utbildningen är att utbilda kontakttolkar
för samhällets behov. Utbildningen innehåller de
moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov
och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh).

 

De språk som kan bli aktuella i utbildningen är Arabiska, Dari, Farsi, Tigrinja, Somaliska, Ryska och Turkiska.

Vilka språk av dem som räknas upp ovan som ska finnas med i utbildningen avgörs bl.a. av antalet ansökningar i respektive språk, hur många som blir godkända i förkunskapstest, att tillräckligt många tackar ja till utbildningsplats.  I varje utbildning brukar det finnas fem olika språk. För att starta en språkgrupp krävs i regel minst fem deltagare, undantagsvis tre. Man kan alltså inte i förväg säga om ett visst språk kommer att finnas med i utbildningen eller inte.


Förutom distansundervisning så innehåller utbildningen sex stycke
n obligatoriska träffar där Du som studerande kommer till Folkuniversitetet i Östersund för lektioner, språkhandledning och prov. Varje träff är 3-4 dagar lång varav två dagar alltid är under helgen (lördag och söndag). Under dessa träffar får du kompensation för resa och logi. 

Deltagare som genomgått denna utbildning med godkänt resultat erbjuds att finnas med i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar (s.k. GT-tolk).

.

 Har du frågor?

Kontakta
063106060
sara.edvardsson@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila