Sök Meny

Ansökningsinformation

Du ansöker genom att klicka på Ansök nu. Efter ansökan kommer du få mer information på mail.

URVAL OCH FÖRKUNSKAPSTEST

Ett första urval görs utifrån din utbildningsbakgrund och ditt tolkspråk. Om du har något av de språk som ska ingå i utbildningen och du uppfyller förkunskapskraven kallas du till ett teoretiskt förkunskapstest. Provet testar Din läs- och skrivförmåga i såväl svenska som Ditt tolkspråk. I samband med provet ger vi också mycket information om utbildningen. Provet genomförs den 28/10 kl 13-15.

Vi erbjuder möjligheten att skriva provet på fyra olika orter:

- Östersund

- Sundsvall

- Gävle

- Umeå

Om Du blir godkänd på teoriprovet så kommer Du bli kallad till ytterligare ett prov. Det är ett muntligt prov där Du ska genomföra en enklare tolkning mellan en svensktalande och en person som talar Ditt tolkspråk. Här ligger fokus på att Du kan växla mellan språken och att Du har ett bra ordförråd på båda språken.

Detta test genomförs den 18/11 i Folkuniversitetets lokaler i Östersund.


Antagningsproven är obligatoriska. Vänligen notera och boka in dessa datum så du kan komma även om kallelsen kommer med kort varsel. Om Du genomfört antagningsprovet med godkänt resultat hos någon annan utbildare, och har intyg på det så behöver Du inte göra om provet.

 

Slutgiltigt urval sker genom att de sökande rangordnas utifrån ett sammanräknat värde baserat på snittbetyg från gymnasiet, tidigare erfarenhet av tolkutövning och resultatet på antagningsprovet. De sökande med högsta poäng inom de språk som skall ingå i utbildningen antas medan övriga tilldelas reservplatser, utifrån denna rangordning.

Ansökan är stängd

 

Sista ansökningsdag är 22/10 2017!

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila