Sök Meny
Humanistiska föreningen i Östersund

Humanistiska föreningen i Östersund

Föreningen är ett lokalförbund till Svenska Humanistiska Förbundetoch haren viktig roll i det lokala kulturlivet och den fortgående diskussionen om humanistiskt arv och humanistiska värden.

Föreningen ordnar föredrag, utflykter, debatter och andra aktiviteter.

Vårprogram 2018

HUMANISTISKA FÖRENINGEN I ÖSTERSUND


Tisdag 13 feb 2018 kl 19.00 
Östersunds Bibl. Juvelarian. Historien om Christina Nilssons smaragder
CHRISTINA MATTSSON berättar om sin senaste bok.
Christina Mattsson från Frösön är folklivsforskare och visforskare. Hon har varit styresman för Nordiska muséet och skrivit ett flertal böcker. Tillsammans med Bengt af Klintberg gjorde hon radioprogrammet Folkminnen – det samarbetet fortsätter nu som en podcast.
Hon har tidigare besökt Humanistiska Föreningen och berättat om Lille Bror Söderlundh.


Tisdag 13 mars 2018 kl 18.30
Östersunds Bibliotek. Årsmöte med stadgeenliga förhandlingar
Medlem som önskar få visst ärende behandlat på årsmötet, ska skriftligen anmäla detta senast 15 januari till styrelsen. (Ordf.: Lars Arvidsson, Arågränd 24, 831 71 Östersund.)

Kl 19.00: Dan Andersson i ord och ton.
LINDA RATTFELT berättar om poeten och illustrerar framförandet med visor till gitarrackompanjemang.
Linda från Kälarne har musicerat i många olika konstellationer. Hon var under många år sommarguide i Luossastugan där hon berättade för turister om diktaren. Hon tilldelades Dan Andersson-priset 2013.


Måndag 9 april 2018 kl 19.00
Östersunds Bibliotek. Myter och sagor för en upplyst tid.
BO RENBERG berättar utifrån sin senaste bok.
Bo har tidigare arbetat som lärare i Östersund, och de senaste åren som lärare vid inst. för språk och kultur vid Luleå tekniska universitet. Han är författare och satirtecknare. I sin senaste bok belyser han aktuella samhällsproblem med hjälp av gamla myter, illustrerad med egna satirteckningar.
Bo har tidigare besökt föreningen och berättat om Helen Keller.


Tisdag 15 maj 2018 kl 19.00 Östersunds Bibliotek.
Mitt samarbete med fotografen Lennart Nilsson
CURT LOFTERUD, välkänd folkbildare och författare, behöver väl knappast någon ytterligare presentation. Han har tidigare besökt oss flera gånger och berättat om våra tidigaste inbyggare. Denna gång berättar han om när han samarbetade med fotografen Lennart Nilsson.

Föreläsningarna på biblioteket är gratis, och efter dessa finns möjlighet att köpa kaffe/te och smörgås och sitta ner och prata en stund. Ta gärna med vänner och bekanta!

Vårutflykten kommer troligen att äga rum lördag 2 juni. Särskild inbjudan kommer senare.

ÅRSAVGIFTEN FÖR 2018 ÄR OFÖRÄNDRAD – 150 KRONOR PER MEDLEM. TACKSAM OM DEN BETALAS SÅ SNART SOM MÖJLIGT. PLUSGIRO 9 41 36-9.



Föreläsningarna på biblioteket är gratis, och efter dessa finns möjlighet att köpa kaffe/te och smörgås och sitta ner och prata en stund. Ta gärna med vänner och bekanta!

Föreläsningarna äger rum i samarbete med Folkuniversitetet och Östersunds bibliotek samt med kulturstöd från Östersunds kommun.

Har du frågor?

Kontakta
larsarvid@hotmail.com

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila