Sök Meny
Vår pedagogik

Vår pedagogik

Vår verksamhet vilar på studiecirkelns pedagogik. Där värdesätts individens kunskaper och behov och dessa står i centrum när vi planerar och genomför en utbildning.

Utbildningsprocessen - så som vi ser det

Vi är med redan i det inledande skedet av utbildningsprocessen. Tillsammans med dig som uppdragsgivare analyserar vi era behov. Vi sätter tillsammans upp mål och planerar utbildningen efter de önskemål som finns hos er. Vi anpassar därefter metodik och arbetsformer efter ämnesområdet och efter deltagarnas individuella förutsättningar. Utbildningen utformas sedan efter de uppsatta målen och efteråt sker en noggrann uppföljning.

Vår pedagogik och våra lärare/utbildare

All vår verksamhet vilar på studiecirkelns pedagogik, vilket betyder att deltagaren är i centrum, och att hans eller hennes bakgrund, egna förväntningar och erfarenheter tas tillvara i utbildningen. Små grupper, bra kommunikation och praktiskt tillämpbara kunskaper är viktiga inslag.

Alla våra lärare har gedigna teoretiska kunskaper i sina ämnen och är goda pedagoger och bra på att motivera och entusiasmera sina deltagare. De har aktuell och praktisk erfarenhet av näringsliv och offentlig sektor samt i många fall även internationella kunskaper.

Våra lärare har ett aktivt intresse för vuxenpedagogik och håller sig uppdaterade bland annat genom att delta i den lärarfortbildning som Folkuniversitetet kontinuerligt bedriver.

Har du frågor?

Kontakta
090-71 14 00
umea@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Rabatt på böcker