Sök Meny

Tidigare föreläsningar i Uppsala län

Folkuniversitetet arrangerar föreläsningar för att sprida aktuell forskningsinformation. Föreläsarna är i första hand forskare från svenska universitet och högskolor.

Johan Helmich Romans Te Deum – Jubilate
Eva Helenius, forskare och doktor i musik
31 maj 2017, Tierps bibliotek
Kl. 17:30, fri entré

Jag ändrar aldrig min dialekt! – En föreläsning om dialektens funktion i Harbo, Östervåla och Tärnsjö idag.
Jannie Teinler, forskare vid Stockholms universitet
4 april 2017, Östervåla bibliotek
Kl. 18:00, fri entré

Att angöra en komet – Rosetta vid komet 67P
Anders Eriksson, forskare vid institutet för rymdfysik vid Uppsala universitet
2 mars 2017, Tierps bibliotek
Kl. 17:30, fri entré 

August Strindberg och kvinnorna
Katarina Ek-Nilsson, filosofiedoktor i etnologi och ordförande i Strindbergsällskapet
31 januari 2017, Enköpings bibliotek
Kl. 19:00, fri entré

Nätmobbning, näthat och nätkärlek
Elza Dunkels, Umeå universitet
21 november, 2016, Tierps bibliotek
Kl. 18:00, fri entré

Bokprat om ”raskrigaren” - Vad är det i samtidskonsten som väcker så starka känslor? Vad skiljer den från "modern konst"? Och är all nutida konst också "samtida"
Emelie Karlsmo, lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet
24 oktober 2016, Tierps bibliotek
Kl. 17:30, fri entré

Fågelfaunas vanor och förändringar
Staffan Ulfstrand, professor emeritus i ekologisk zoologi vid Uppsala universitet
11 oktober 2016, Enköpings bibliotek
Kl. 19:00, fri entré

Choklad – kemi för alla sinnen
Solveig Böhme, doktorand vid Institutionen för kemi vid Uppsala universitet
19 september 2016, Enköpings bibliotek
Kl. 19:00, fri entré 

Hur står det till i Östersjön?
Jens Olsson, forskare på Kustlaboratoriet (SLU) i Öregrund
12 maj 2016, Tierps bibliotek
kl 18:00, fri entré

Villkorad tillhörighet? - Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i Sverige
Ulrika Wernesjö, doktorand i sociologi
3 maj 2016, Håbo bibliotek, 
kl 18:30 fri entré

Om ortnamn i Östervåla socken
Mats Wahlberg, forskningschef på Institutet för språk och folkminnen vid Namnarkivet i Uppsala
28 april 2016,Östervåla bibliotek,
kl 19:00 fri entré

En föreläsning om ortnamn i Enköpingstrakten
Mats Wahlberg, forskningschef på Institutet för språk och folkminnen vid Namnarkivet i Uppsala
11 april 2016, Enköpings bibliotek
kl 19:00 fri entré 

Om ortnamn i Nora socken
Mats Wahlberg, forskningschef på Institutet för språk och folkminnen vid Namnarkivet i Uppsala
23 mars 2016,Tärnsjö bibliotek
kl 19:00 fri entré

Röra och beröra - vad kan samtidskonst vara?
Emilie Karlsmo, lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet
16 mars 2016,Tierps bibliotek
kl 17:30, fri entré

Islams dynamiska mellantid
Mohammad Fazlhashemi, professor islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitetet
21 januari 2016, Enköpings bibliotek
kl 19:00 fri entré

Lärdomar och utmaningar från kriget i Syrien
Joakim Medin, journalist
16 januari 2016, Enköpings bibliotek
kl 13:00, fri entré 

Om gifter och giftmord i litteraturen
Olle Mattsson, professor i kemi vid Institutionen för kemi, Biomedicinskt centrum, Uppsala universitet
23 februari 2016, Enköpings bibliotek
kl 19:00, fri entré

Klimatförändringar och framtidsutsikter
Lars Rydén, professor emeritus vid Centrum för Hållbar Utveckling, Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala universitet
30 november 2015, Tierp bibliotek
Kl 18:00 fri entré

Liv och död i Nordeuropas största bronsåldersby
Inga Ullén, intendent vid Historiska muséet som doktorand i arkeologi
25 november 2015, Enköpings bibliotek
Kl 19:00 fri entré

Ekologisk mat – nu och i framtiden
Maria Wivstad är föreståndare EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
3 november 2015, Enköpings bibliotek
Kl 19:00 fri entré

Fascismen genom tiderna
Heléne Lööw är universitetslektor vid Historiska institutionen, Uppsala universitet
6 oktober 2015, Enköpings bibliotek
Kl 19:00 fri entré

Choklad: kemi för alla sinnen!
Sara Munktell och Solveig Böhme, doktorander vid Institutionen för kemi, Uppsala universitet
28 september 2015, Håbo bibliotek
Kl 18:30 fri entré

Vågkraft – idag och i framtiden
Malin Göteman, forskare inom hydrodynamik och vågenergi vid Uppsala universitet
1 september 2015, Enköpings bibliotek
Kl 19:00 fri entré

Kärlekens kemi
Jonas Bergquist, professor i analytiska kemi och neurokemi vid Uppsala universitet
11 mars 2015, Enköpings bibliotek
Kl 19:00 fri entré

ADHD – En föreläsning
Erik Truedsson, doktorand inom utvecklingspsykologi vid Uppsala universitetet
14 januari 2015, Enköpings bibliotek
Kl 19:00 fri entré 

Sinnenas landskap
Maths Isacson, professor i ekonomisk historia och industriforskning vid KTH 
10 april 2014, Östervåla bibliotek
Kl 18.30 fri entré 

Vikingatidens starka kvinnor
Anne-Sofie Gräslund, professor i arkeologi vid Uppsala universitet
7 april 2014, Knivsta bibliotek 
Kl 19.00 fri entré 

Smultrondiken och humleblomster - en föreläsning om Jan Fridegårds botaniska intresse
Mariette Mankelow, doktor i systematisk botanik och Linnéforskare
26 mars 2014, Håbo bibliotek 
Kl 19.00 fri entré 

Fridegård som arbetarförfattare
Magnus Nilsson - professor i litteraturvetenskap vid Malmö högskola
13 mars 2014, Håbo bibliotek 
Kl 19.00 fri entré 

Arbetets landskap - om Jan Fridegård i ljuset av 1900-talets samhällsförvandling
Maths Isacson - professor i ekonomisk historia och industriforskning vid KTH
27 februari 2014, Håbo bibliotek
Kl 19.00 fri entré 

Dialekt - Östervåla
Jannie Teinler – doktorand nordiska språk, Uppsala universitetet
11 april 2013, Östervåla bibliotek
Kl 19.00 Fri entré

ADHD – en föreläsning
Erik Truedsson - doktorand inom utvecklingspsykologi, Uppsala universitetet
6 mars 2013, Håbo bibliotek
Kl 19.00 Fri entré

Kärlekens kemi
Jonas Bergqvist – professor i analytisk kemi och neurokemi, Uppsala universitetet
13 februari 2013, Tierps bibliotek
Kl 19.00 Fri entré

Kärlekens kemi
Jonas Bergquist, professor i analytiska kemi och neurokemi, Uppsala universitet
31 oktober 2012, Håbo bibliotek
Kl 19.00 Fri entré

Kärlekens kemi
Jonas Bergquist, professor i analytiska kemi och neurokemi, Uppsala universitet
24 oktober 2012, Knivsta bibliotek
Kl 19.00 Fri entré

När vi sänkte Tämnaren
Maria Eriksson, arkivarie vid Upplandsmuséet och 
4 oktober 2012, Östervåla bibliotek
Kl 18.30 Fri entré

En helig trädgård
Mariette Manktelow, forskare i systematisk biologi vid Uppsala universitet
3 oktober 2012, IOGT-lokalen i Öregrund
Kl. 18.30 Fri entré

August Strindberg och kvinnorna
Katarina Ek-Nilsson, Ordförande i Strindbergssällskapet och avdelningschef för språk och folkminnen Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
8 mars 2012, Knivsta bibliotek
Kl 19.00 Fri entré

Strindbergs sanning och förbannade dikt
Daniel Gedin, forskarassistent vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet
7mars 2012, Tierps bibliotek
Kl 19.00 Fri entré

Liv och död i Nordeuropas största bronsåldersby
Inga Ullén, intendent vid Historiska muséet som doktorand i arkeologi.
7 mars 2012, Håbo bibliotek
Kl 19.00 Fri entré

Kärlekens kemi
Jonas Bergquist, professor i analytiska kemi och neurokemi, Uppsala universitet
29 februari 2012, IOGT-lokalen, Öregrund
Kl. 18.30 Fri entré

Varför började man tillverka stolar i Östervåla?
Kjell Haraldsson, forskare i kulturgeografi, Uppsala universitet
15 mars 2012, Östervåla bibliotek
Kl 18.30 Fri entré

Människans härkomst: en 7-miljonårig historia
En föreläsning om mänsklighetens miljonåriga historia. Föreläsare: Staffan Ulfstrand, professor emeritus vid Uppsala universitet.
9 november 2011, Öregrund
Kl 18.30-20,00

Universum i kulturen
Universums uppkomst och utveckling har alltid fascinerat människan. Det reflekteras i olika kulturyttringar i konst och musik, och hjälper oss att förstå det till synes ofattbara kosmos. Nils Bergvall, prfessor i astrofysik vid Uppsala universitet föreläser
10 oktober 2010, Öregrund
Kl 18.30-20.00

Darwin på 2000-talet
För 200 år sedan föddes Charles Darwin, utvecklingslärans fader. Mats Björklund, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet, berättar om vad som hände sen...
21 oktober 2009, Öregrund
kl 19.00-20.30 

Universums mörka krafter
Svarta hål, mörk energi och mörk materia. Den här föreläsningen ger en vetenskaplig inblick i vad vi idag vet om dessa fenomen och vilken betydelse de kan ha för universums utveckling.
Föreläsare: Nils Bergvall, professor, institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet
6 oktober 2009, Knivsta bibliotek
kl 19.00-20.30 Fri entré!

 I avsaknad av det heliga
Mikael Kurkiala, universitetslektor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet föreläser om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen.
12 mars 2009, Kyrkcentrum i Bålsta
kl 18.30-20.00 Fri entré!

 I varje trumslag jordens puls
Mikael Kurkiala, universitetslektor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet föreläser om synen på människan bland nordamerikanska indianer.
4 mars 2009, Lärcentrum i Tierp
kl 18.30-20.00 Fri entré!

 I avsaknad av det heliga
Mikael Kurkiala, universitetslektor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet föreläser om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen.
26 februari 2009, Knivsta bibliotek
kl 19.00-20.30 Fri entré!

Darwin på 2000-talet
För 200 år sedan föddes Charles Darwin, utvecklingslärans fader. Mats Björklund, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet, berättar om vad som hände sen...
9 februari 2009, Österbybruks bibliotek
kl 19.00-20.30 Fri entré!

Mat eller energi?
Erik Fahlbeck, universitetslektor på SLU i Uppsala, föreläser om den globala livsmedelskrisen
28 januari 2009, IOGT-lokalen på Kyrkogatan i Öregrund
kl 19.00-20.30 

Behöver vi en annan utveckling?
Niclas Hällström, biträdande kanslichef på Dag Hammarsköldsfonden föreläser om globala utvecklingsfrågor och trender.
7 maj 2008, Jan Fridegårds Bildningscenter i Bålsta Centrum
kl 18.30-20.00 Fri entré!

Färskvatten i framtiden ur ett globalt perspektiv och Östersjöns framtid
Henrik Österblom, doktor i marin ekologi.
7 november 2007, Öregrunds bibliotek
Kl 19-20.30 Fri entré!

Globaliseringens historia
Peter Smekal, lektor i statskunskap.
25 september 2007, Biskops Arnö
Kl 19-20.30 Fri entré!

Olja, politik och säkerhet
Vladislav Savic, författare och utrikeskorrespondent för SR.
20 september 2007, Alunda bibliotek
kl 19-20.30 Fri entré!

Olja, politik och säkerhet
Vladislav Savic, författare och utrikeskorrespondent för SR.
16 april 2007, Bålsta kyrkcentrum
kl 19-20.30 Fri entré!

Olja, politik och säkerhet
Vladislav Savic, författare och utrikeskorrespondent för SR.
28 mars 2007, Öregrunds bibliotek
kl 19-20.30 Fri entré!

Peak Oil - kan verkligen oljan ta slut?
Fredrik Robelius, petroleumingenjör och doktorand i fysik vid Uppsala universitet.
27 mars 2007, Bålsta kyrkcentrum
kl 19-20.30 Fri entré!

MAT- kan vi äta oss till hållbar utveckling?
Johanna Björklund, forskare i agroekologi vid SLU i Uppsala.
19 oktober 2006, Österbybruks bibliotek
kl 18.30-20.00 Fri entré!

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila