Sök Meny

Mångfaldslunch

En föreläsningsserie ommångfald och breddat deltagande. Fortsättning under hösten 2018.

Föreläsningar våren 2018:

19 januari kl 12-13: Breddad rekrytering - vad, varför och hur?
Svenska lärosäten har i uppdrag att bredda rekryteringen till högre utbildning. Vad är bakgrunden till uppdraget? Hur kan det tolkas och vad kan göras? Patricia Staaf, föreståndare för Centrum för akademiskt ledarskap vid Malmö Universitet och ordförande för det nationella nätverket Include, summerar och diskuterar närmare 20 års arbete med breddad rekrytering.

27 februari kl 12-13: Rätten till likvärdig utbildning - skola, segregation och migration
Hur ska det svenska utbildningssystemet möta de utmaningar som segregation och migration ställer på skolans kompensatoriska uppdrag? Hör föreläsare Ove Sernhede diskutera frågan under vårens andra Mångfaldslunch. Ove Sernhede är professor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Han är författare till ett flertal böcker om ungdom, kultur och lärande med fokus på miljonprogrammets förorter, t.ex. Alienation is My Nation och Skolan och ojämlikhetens geografi.

16 april kl 12-13: Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning
Föreläsare: Hassan Sharif, lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande vid Uppsala universitet

21 maj kl 12-13: Uppsala universitets arbete för att motverka snedrekryteringen till högre studier
Föreläsare: Malin Ekström, teologie doktor och samordnare vid Studentavdelningen på Uppsala universitet.

Mångfaldslunch är en nystartad föreläsningsserie som arrangeras av Mångfaldsbyrån ESMeralda och Folkuniversitetet, i samarbete med Reginateatern, Uppsala kommun, Uppsala Universitet samt Uppsala Studentkår. Föreläsningarna genomförs med ekonomiskt stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila