Sök Meny

Mångfaldslunch

En nystartad föreläsningsserie som tar upp mångfald ur olika perspektiv. Välkommen till gratis lunchföreläsningar på Reginateatern!

Aktuella föreläsningar:

16 april kl 12-13: Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning
Föreläsare: Hassan Sharif, lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande vid Uppsala universitet

Fri entré - boka din biljett här! Begränsat antal platser! Vegetarisk soppa 60 kr.

21 maj kl 12-13: Uppsala universitets arbete för att motverka snedrekryteringen till högre studier
Föreläsare: Malin Ekström, teologie doktor och samordnare vid Studentavdelningen på Uppsala universitet.

Fri entré - boka din biljett här! Begränsat antal platser! Vegetarisk soppa 60 kr.

Tidigare föreläsningar 2018:

19 januari kl 12-13: Breddad rekrytering - vad, varför och hur?
Svenska lärosäten har i uppdrag att bredda rekryteringen till högre utbildning. Vad är bakgrunden till uppdraget? Hur kan det tolkas och vad kan göras? Patricia Staaf, föreståndare för Centrum för akademiskt ledarskap vid Malmö Universitet och ordförande för det nationella nätverket Include, summerar och diskuterar närmare 20 års arbete med breddad rekrytering.

27 februari kl 12-13: Rätten till likvärdig utbildning - skola, segregation och migration
Hur ska det svenska utbildningssystemet möta de utmaningar som segregation och migration ställer på skolans kompensatoriska uppdrag? Hör föreläsare Ove Sernhede diskutera frågan under vårens andra Mångfaldslunch.

I den svenska välfärdsstat som etablerades efter det andra världskriget betonades att medborgarskapet också bestod av rätten till likvärdig utbildning. Med stor politisk enighet skapades En skola för alla. Denna stod sig väl i den tidens internationella mätningar. Den samtida svenska skolans "kris" är relaterad till 1990-talets systemskifte.

Ove Sernhede är professor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Han är författare till ett flertal böcker om ungdom, kultur och lärande med fokus på miljonprogrammets förorter, t.ex. Alienation is My Nation och Skolan och ojämlikhetens geografi.

Mångfaldslunch är en nystartad föreläsningsserie som arrangeras av Mångfaldsbyrån ESMeralda och Folkuniversitetet, i samarbete med Reginateatern, Uppsala kommun, Uppsala Universitet samt Uppsala Studentkår. Föreläsningarna genomförs med ekonomiskt stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila