Sök Meny
Företagsutbildningar i Uppsala

Företagsutbildningar i Uppsala

Folkuniversitetets långa erfarenhet tillsammans med det breda utbudet av utbildningar har gjort oss till en av Sveriges största utbildningsanordnare, både inom offentlig och privat sektor.

Relaterad information

Utifrån dina förutsättningar kan vi enkelt och snabbt ge dig ett konkret förslag på hur vi ser på ditt behov. Kvalitet är vårt ledord. Genom kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar säkerställer vi att kurserna motsvarar uppsatta krav, men också utvecklas för framtida behov.

Du väljer den utbildningsform som bäst passar era behov: Endagskurser, distansutbildningar och längre utbildningar, intensivkurser eller workshops.

Utbildningen kan ske både individuellt eller i grupp. Vi kan erbjuda kompetensutveckling inom en mängd områden för dig som privatperson eller som kompetenshöjande personalutbildningar för företag inom olika ämnesområden.

Vi utgår från ditt eller ert behov och önskemål gällande kursinnehåll, plats, tid och matchar lämplig lärare, föreläsare och konsulter med uppdraget.

Personalutbildning

Kompetensutveckling - ett lyft för såväl privatpersonen den anställde, eller för hel grupp inom företaget.

Skräddarsydda enskilda utbildningar (one-to-one) innebär att innehåll och upplägg är anpassat till den enskilda deltagarens utvecklingsbehov. Inlärningen blir mycket effektiv. Du får en egen lärare som undervisar inom det ämnesområde som intresserar dig.

Skräddarsydda grupputbildningar innebär att innehållet är helt anpassat till deltagarna eller företagets behov. Inlärningen blir mycket effektiv och kan ske i form av gruppundervisning eller som seminarier och workshops

Vi har ett stort utbud av skräddarsydda kurser, föreläsningar och seminarier inom följande ämnesområden:

Språk Svenska A1-C2 nivå

Nytt! Nu kan du testa dina C1-kunskaper även i Uppsala! Svenska C1-test i Uppsala

Svenskt yrkesspråk för akademiskt utbildad personal

 •  Hälso –och sjukvårdssvenska
 •  Medicinsk svenska

Förberedande kurser inför språktest: Swedex, Tisus eller Cambridge

Språk Engelska A1-C2 nivå

Engelskt yrkesspråk:

 •  Bygg engelska
 •  Engelsk Löneadministration
 •  Service och receptions engelska ( Front Desk English)

Övriga ämnen:

 • Samhällsorientering
 • Integrationssamordning
 • Redovisningsekonomi
 • Ekonomistyrning
 • Löneadministration
 • Hälso-och sjukvårds administration
 • Juridik
 • Retorik
 • Personlig utveckling
 • Marknadsföring och försäljning
 • Varumärkes- och affärsstrategi
 • IT

Tack vare vårt stora nätverk av lärare, föreläsare och konsulter kan vi erbjuda kompetensutveckling inom fler områden än vad som nämns ovan.

Engagerade lärare och föreläsare

Det är viktigt med en engagerad pedagog som gör privatundervisningen lärorik och rolig. För när man förenar nytta med nöje blir förstärks inlärningen.

Noggrann rekrytering

Vi lägger ner mycket tid under rekryteringen för att hitta duktiga pedagoger som lever upp till våra högt uppsatta krav. Vi testar varje lärares eller föreläsares pedagogiska förmåga i praktiken.

Folkuniversitetet är kvalitetscertifierat.

Folkuniversitetet är medlem i ASR, Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation. Hemsida: Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation

Har du frågor?

Kontakta
Åse Granberg
073-661 00 33, 018-68 00 31
ase.granberg@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Nyhetsbrev