Sök Meny

Svenska C1-test

Vi erbjuder ett test i svenska på C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Språkprovet godtas bland annat av Socialstyrelsen.

Testerna lämpar sig bra för dig som behöver ett intyg som visar till exempel en arbetsgivare att du har mycket goda kunskaper i svenska. Språkproven godtas av Socialstyrelsen för språklig behörighet till yrkeslegitimationer.

Gör gärna vårt språktest (inplaceringstest) för att kontrollera att nivån på dina svenskkunskaper ligger på nivå C1.

C1-testerna innehåller följande delmoment:

  • Lucktest (test av ordförråd och grammatik)
  • Hörförståelse
  • Läsförståelse
  • Skriftlig uppgift
  • Muntlig kommunikation

Den beräknade tiden för ett test är max 7 timmar (inklusive pauser).

OBS! Vid godkänt resultat utfärdas ett valideringsintyg, inte ett betyg.

 

Har du frågor?

Kontakta
Frida Gidlund
090-71 14 24
frida.gidlund@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila