Sök Meny
Korta vägen - The short route

Korta vägen - The Short Route

”Korta Vägen” is for persons who are registered at Arbetsförmedlingen (the Swedish Public Employment Agency) and have already been studying a minimum of two years at a university. Primarily for persons who have been studying in another country.

The purpose of the course ”Korta Vägen” is to make it easier for you to get a job in accordance with your education and experiences. You will be prepared either for work or for additional studies in Sweden.

The course includes for example:
•    academic Swedish
•    academic guidance
•    work studies
•    professional coaching including study and vocational guidance
•    methodology for higher education
•    internship

Korta vägen is a collaboration between universities, Arbetsförmedlingen and Folkuniversitetet.

If you have questions about the course, please contact your administrator at Arbetsförmedlingen or your local Folkuniversitetet Korta vägen-office.

Korta vägen, Gävle

Korta vägen – en utbildning för dig som är utländsk akademiker.

Korta vägen, Halmstad

Korta vägen är en utbildning som ökar dina chanser att få ett arbete inom ditt yrkesområde och riktar sig till dig som har akademisk examen eller minst två års akademisk studieerfarenhet. Utbildningen gör att du kommer närmare arbetsmarknaden eller reguljära studier, som till exempel studier på högskola eller universitet.

Korta vägen, Härnösand

Korta vägen är en utbildning för dig som är utländsk akademiker.

Korta vägen, Jönköping

En utbildning för dig som är utländsk akademiker.

Korta vägen, Kalmar

Korta vägen är en utbildning som ökar dina chanser att få ett arbete inom ditt yrkesområde och riktar sig till dig som har akademisk examen eller minst två års akademisk studieerfarenhet. Utbildningen gör att du kommer närmare arbetsmarknaden eller reguljära studier, som till exempel studier på högskola eller universitet.

Korta vägen, Karlskrona

Är du läkare, jurist, ekonom eller har någon annan utländsk akademisk examen motsvarande minst 3 års akademiska studier? Då kan du gå Korta Vägen på Folkuniversitetet.

Korta vägen, Karlstad

Korta vägen – en utbildning för dig som är utländsk akademiker.

Korta vägen, Sundsvall

Korta vägen är till för dig som är arbetssökande och har studerat minst två år på universitet eller högskola. Utbildningens syfte är att den ska underlätta för dig att få ett arbete som stämmer överens med din utbildning och yrkeserfarenhet.

Korta vägen, Västerås

Korta vägen – en utbildning för dig som är utländsk akademiker.

Korta vägen, Örebro

Korta vägen – en utbildning för dig som är utländsk akademiker.

Korta vägen, Östersund

Korta Vägen är till för dig som är arbetssökande och har studerat minst två år på universitet eller högskola. Utbildningens syfte är att den ska underlätta för dig att få ett arbete som stämmer överens med din utbildning och yrkeserfarenhet.

Korta vägen in English

Korta vägen is an education that increases your chances of getting a job that matches your education from your home country. The education is for people with exams or minimum of three years of university studies in countries that are not members of EU/EES. Korta vägen is an emplyment training course that Folkuniversitetet performs on behalf of Arbetsförmedlingen in cooperation with universities.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila