Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny
Du är här:
Verksamhet för asylsökande

Verksamhet för asylsökande

Folkuniversitetet är ett studieförbund som har lång erfarenhet av arbete med nyanlända. Nu undervisar vi i svenska och samhällskunskap för asylsökande och för personer med uppehållstillstånd som bor kvar på anläggningsboende. 

Bakgrund

Regeringen har avsatt medel till studieförbunden för särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och för personer som har fått uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende.

Kurser i vardagssvenska

Särskild satsning på studiecirkel i svenska. Målet är att deltagarna ska lära sig grunderna i svenska språket så att du kan göra dig förstådd och förstå andra i olika vardagliga situationer t ex kontakter med Arbetsförmedlingen eller skolan, när du hälsar på någon, handlar, ger och ber om enkla upplysningar.

Språkundervisning

Folkuniversitetet har lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända och undervisning i svenska som andraspråk. Språket är en nyckel till etablering, men det är också viktigt att få kunskap om det svenska samhället och arbetslivet.

All vår undervisning utgår från deltagarens förutsättningar och behov. Därför anpassar vi också undervisningen efter personer med olika typer av inlärningshinder. Till studievana personer erbjuder vi undervisning i snabbare takt.

Folkbildning för asylsökande

Toggle module
Toggle module
Vi är ett studieförbund

Aktiviteter för nyanlända

Toggle module
Aktiviteter för nyanlända

© 2017 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Organisationsnummer