Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Filosofi

Filosofi

Under kursen behandlar vi några av den västerländska filosofins centrala frågor och hur dessa är relevanta för oss idag. Vara, tid, medvetande och identitet är de teman som vi tillsammans tittar på.

När vi tittar på kursens centrala frågor - vara, tid, medvetande och identitet - går vi tillbaka till ”sakerna själva”, samtidigt som vi vänder tillbaka blicken mot det historiska sammanhang i vilket vi ställer och förstår dessa frågor.

Målgrupp

Alla som vill gå djupare i sin förståelse av vår verklighet och vår tid. Inga förkunskaper krävs, däremot ett genuint öppet sinne. För att få ut någonting av kursen måste du vara villig att sätta dina vanliga åsikter och din verklighetsuppfattning på spel.

Innehåll

Kursen har ett tematiskt upplägg, med följande frågor i fokus:
  • Vara – Människan är den varelse som ställer sig frågan om vem, hur och varför hon är. Hur har olika stora filosofer tänkt kring frågan om att vara och hur kan vi relatera till deras tankar idag?
  • Tid och historia – Är tid och historia bara det vi mäter med klockan och historieboken, eller är det i själva verket existentiella horisonter, som avgör vårt sätt att vara i världen? Hur påverkar tid och historia hur vi lever våra liv och hur ser några av de stora filosoferna på dessa begrepp?
  • Medvetande – Vad innebär det att som människa ha ett medvetande såväl som ett självmedvetande? Hur strukturerar det vår existens?
  • Identitet – När ”är” vi oss själva, och vad är det egentligen vi strävar efter när vi söker vår identitet? I vilken mån kan vi bestämma vår egen identitet, och i vilken mån är den präglad av samhället eller historien?

I frågandet utgår vi från filosofiska nyckeltexter av såväl äldre som mer moderna tänkare, däribland Parmenides, Platon, Augustinus, Immanuel Kant och Friedrich Nietzsche. Detta för att se hur filosofihistorien redan präglar vår förståelse av begreppen vi frågar efter, och hur vi därför kan använda den för att belysa frågorna på nytt. Samtidigt analyserar vi frågorna ”sakligt”, genom att titta på hur de pekar mot fenomen som ständigt är en del av vår tillvaro.

Arbetssätt

Föreläsningar varvas med diskussioner i seminarieform samt gruppuppgifter. Som underlag använder vi ett urval av olika filosofiska texter. För att vara förberedd vid lektionstillfällena behöver du kunna avsätta någon timme i veckan för egen läsning.

Litteratur/material

Studiematerial delas ut av kursledaren inför varje kurstillfälle, via papperskopior eller e-post.

Kursdatum

Inga lektioner v 15, den 7/4, påskveckan.

Kursledare

Uljana Akca har en magisterexamen i filosofi från Södertörns högskola och har disputerat i samma ämne vid Freiburgs universitet i södra Tyskland. Hennes område är den så kallade kontinentala traditionen, där Heidegger, Hegel och Nietzsche är de tänkare hon arbetat med mest. För närvarande arbetar hon på ett projekt om filosofi och analytisk psykologi.

Citat från tidigare deltagare

"Väldigt bra och givande kurs!"

Kursledare

Uljana Akca

Har du frågor?

Kontakta
Kundtjänst i Stockholm
direkt@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Boka nu!

Plats
Kungstensgatan 45, 11359 STOCKHOLM
Kursstart
3 mar 2020
Slutdatum
12 maj 2020
Antal veckor
10 veckor
Tid kvar till startdatum:
44 dagar
Tider
Ti 18:00 - 20:15
Studietimmar
30
(En studietimme är 45 minuter)
Tillfällen
10 st
Arr nr.
1045303
Platser kvar
Ja
Pris
2 525 kr

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Språktest/Language test

Gör ett webbaserat språktest och testa dina språkkunskaper online. /Web-based language test. 

Samarbetspartners

Folkuniversitetets studieservice samarbetar med flera föreningar och aktörer i Stockholm.

Våra samarbetspartners