Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Vad är kunskap?

Vad är kunskap?

Vill du stärka dina kunskaper om och insikter i vetenskapligt och kritiskt tänkande? Då är denna kostnadsfria studiecirkeln något för dig!

Förkunskaper

Studiecirkeln är en fördjupning avsedd de som har deltagit i studiecirkeln ”God och dålig vetenskap”.

Kursinnehåll

Många säger att vi lever i ett kunskapssamhälle idag, andra att det är ett informationssamhälle. Oavsett vilken beteckning man använder sig av förs det sällan en diskussion om vad kunskap är i förhållande till andra begrepp som information, fakta och förståelse. I den här studiecirkeln kommer vi att djupare diskutera vad som döljer sig bakom de olika begreppen. Som en del av diskussionen kring kunskap kommer vi även att beröra vad som är ”sanning” om världen och skeenden, och de problem som uppstår när man betraktar åsikter och känslor som likvärdiga med fakta.

Utifrån skillnader och likheter mellan naturvetenskap, humanvetenskap och ”allmänkunskap” belyser vi vilka olika kriterier och psykologiska mekanismer som människor använder sig av när de definierar något som kunskap. Det finns många exempel på hur något som saknar evidens ändå ses som kunskap och ”sanning” därför att det ”känns rätt för mig”.

Mål

Målet med studiecirkeln är att ge en djupare förståelse om de problem som kan uppstå när olika kunskapssyner möts eller när man inte är klar över vad man menar med kunskap. Vi kommer också att diskutera närmare vad det är som gör vetenskap till ett så effektivt verktyg för att skaffa sig kunskap om världen.

Kursupplägg

Studiecirkeln kommer att omfatta tre sammankomster och samtliga träffar inleds med en öppen föreläsning som sedan ger ett ramverk för diskussionerna i cirkeln.

Cirkelledare

Per Johan Råsmark är fil dr i fysikalisk kemi med en kandidatexamen i retorik. Han är dessutom en professionell lögnare och bedragare, är expert på hur man kan lura andra människor och hur människor lurar sig själv.

Gunilla Burell är fil dr i psykologi, associerad forskare vid institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap. Hon forskar om livsstil och hälsa, om stress och depression hos hjärtinfarktpatienter och undervisar på läkarprogrammet vid Uppsala universitet.

Dan Larhammar är professor i molekylär cellbiologi vid institutionen för neurovetenskap. Han har ett starkt intresse för information om forskning och forskningsresultat och att bemöta pseudovetenskap.

Samarbete

Cirkeln arrangeras som ett samarrangemang mellan Humanisterna, Uppsalas lokalavdelning av Vetenskap och Folkbildning samt Folkuniversitetet.

Kursledare

Gunilla Burell

Har du frågor?

Kontakta
Natalia Glowniak
natalia.glowniak@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Boka nu!

Plats
Bergsbrunnagatan 1, 75323 UPPSALA
Kursstart
20 nov 2018
Slutdatum
4 dec 2018
Antal veckor
3 veckor
Tid kvar till startdatum:
7 dagar
Tider
Ti 18:00 - 20:30
Studietimmar
12
Tillfällen
3 st
Arr nr.
964650
Platser kvar
Ja

Nyhetsbrev