Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Arbetsrätt

Arbetsrätt

En kurs för dig som behöver få kunskap och verktyg inom arbetsrätt för att hantera personalärenden, medbestämmandeförhandlingar, organisationsärenden och avslut av anställningar på ett säkert sätt. Kursen ges i Malmö.

Har du personalansvar och vill agera rätt vid förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar? Denna kurs ger dig förståelse och kännedom om praktisk arbetsrätt.
Du lär dig att hantera arbetsrättsliga frågor korrekt och att tillämpa de regler och avtal som gäller. Det innebär att vi också behandlar ledighetslagstiftning, frågor kring löneavtal och strategisk lönesättning samt hur vi arbetar med mångfaldsfrågor utifrån arbetsmiljöföreskrifter och diskrimineringslag.

Kursinnehåll

  • Den svenska modellen, arbetsmarknadens parter, kollektivavtal
  • Anställningsavtal och anställningsformer
  • Lönebildning och lönesättning, utvecklings- och lönesamtal
  • Organisationsförändring: förhandlingsprocess och uppsägning p g a arbetsbrist
  • Förhandling i teori och praktik
  • Uppsägning av personliga skäl
  • Arbetstid och ledighet
  • Mångfaldsfrågor, diskriminering

Målgrupp

För dig som behöver kunskap och verktyg för att hantera personalfrågor och anställningar eller annars har ett intresse för arbetsrätt och anknytande ämnen. Du är medarbetare, ledare eller chef med eller utan formellt personalansvar.

Mål

Kursen ger dig god inblick i arbetsrätt och gällande lagstiftning samt kunskaper för att kunna hantera och tillämpa gällande regler och avtal vid anställning och uppsägning. Efter kursen ska du ha kunskaper om hur du agerar på rätt sätt i arbetsrättsliga frågor och om MBL, LAS och kollektivavtalslagen såväl som om parternas rättigheter och skyldigheter

Arbetssätt

Teoretiska genomgångar varvas med case-arbete. Detta innebär att vi under kursen kommer att arbeta med verklighetsbaserade fall, där deltagarna diskuterar problemområden och föreslår lösningar.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om du har arbetslivserfarenhet som gör att du kan relatera till kursinnehållet.

Studiematerial/Litteratur

Arbetsrätt 2020 (Åhnbergs förlag) och Arbetsrätt i praktiken, Viklund/Wästfelt.
Litteraturen ingår inte i kursavgiften och är inte obligatorisk utan valfri. Den är dock ett värdefullt komplement till kursinnehållet.

Kursupplägg

Observera att kursen har uppehåll den 17/2.

Kursintyg

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som önskar det och som har varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela kursavgiften är betald.

Fortsättning

Vill du få en bred genomgång av de olika områden en HR-avdelning arbetar med? Då kan vår utbildning Diplomerad HR-assistent vara något för dig.

Kursledare

Joakim Jareld "Det är en fantastisk känsla av djup meningsfullhet att arbeta med individers utveckling, i all synnerhet när den utmanar det som känns komfortabelt, tryggt och välbekant.... Läs mer om Joakim Jareld

Har du frågor?

Kontakta
Kursverksamheten i Malmö
kurser.syd@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Boka nu!

Plats
Propellergatan 1, 21119 MALMÖ
Kursstart
27 jan 2020
Slutdatum
16 mar 2020
Antal veckor
7 veckor
Tider
Må 18:00 - 21:00
Studietimmar
24
(En studietimme är 45 minuter)
Tillfällen
6 st
Arr nr.
1038688
Platser kvar
Ja
Pris
6 395 kr

Vilken språknivå ska jag välja?

Våra språkkurser är indelade i sex nivåer.

Läs mer om vilken nivå som passar dig!

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Namn
Ort
(Falkenberg, Halmstad, Helsingborg, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Lund, Malmö eller Växjö)
E-postadress

New in Sweden?

Do you want to learn Swedish for free? Do you want to start working as soon as possible? Whether you moved to Sweden for asylum, work or a loved one, we will help improve your Swedish.

More about life in Swedish

Behöver du hjälp?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt kurs eller nivå.
E-post: kurser.syd@folkuniversitetet.se
Tel: 040-6918320