Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Bulgariska

Kurser i bulgariska

Здрасти! Läs en kurs i bulgariska på Folkuniversitetet. Upptäck vackra Bulgarien och bulgarisk kultur på ett mer givande sätt.

Bulgariska är ett av de sydslaviska språken och skrivs med en variant av det kyrilliska alfabetet. Språket talas av ungefär 12 miljoner människor i Bulgarien men också i delar av Ukraina, Moldavien, Rumänien, Serbien och Makedonien.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning