Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Dari

Kurser i dari

Dari är det namn som används för de persiska dialekter som talas i Afghanistan. I Afghanistan är dari (tillsammans med pashto) officiellt skriftspråk och talas av ca 50-70 procent av invånarna.

Språket skiljer sig ganska lite från standardpersiskan, men i dari har man bevarat ett mer konservativt uttal. Relationen mellan dari och persiska kan jämföras med den mellan svenska och finlandssvenska.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning