Om Folkuniversitetet
In English
Logga in
Sparade kurser (  )
Exemensförberedande språkkurser

Examensförberedande språkkurser

Vi har förberedande språkkurser inför Cambridgeexamina, IELTS-provet och TISUS.

Engelska inför Cambridgeexamina
Alla våra så kallade Cambridgekurser i engelska har någon av Cambridgeexamina som slutmål men anmälan till examensprov är frivillig. Kurserna passar dig som vill förbättra dina kunskaper i muntlig och skriftlig engelska på ett mer djupgående sätt än i våra allmänna kurser. Kurserna innehåller grammatik, referat, uppsats, konversation och talövningar samt hör- och läsförståelse. Obs! Examensavgift ingår inte i kursavgiften.

Engelska för IELTS-provet
Vi har också en förberedande kurs för dig som ska ta IELTS-provet. Du läser vanligen ett par kvällar i veckan under några veckor. Obs! Provavgift ingår inte i kursavgiften.

Sjukvårdssvenska inför PSV
Folkuniversitetet ger kurser inför PSV - prov i svenska för utländsk vårdpersonal. Provet ges både för kursdeltagare som avslutar en kurs i sjukvårdssvenska och för personer som har ett legitimationsyrke inom vården och som utan att ha följt en kurs behöver dokumentera sina kunskaper i svenska.

Svenska inför Swedex
Swedex är ett internationellt språkdiplom i svenska som främmande språk. Examen erbjuds i hela Europa och testar alla språkliga färdigheter på tre olika nivåer - A2, B1 och B2 - enligt Europarådets nivåskala. I Sverige är det Folkuniversitetet som anordnar kurser och examination.

Svenska inför TISUS
TISUS är ett test i svenska språket för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka vidare till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska. Godkänt resultat på TISUS-provet motsvarar svenska B och ger behörighet i svenska för högre studier. TISUS innehåller tre delprov – läsförståelse, skriftig färdighet och muntlig färdighet. Provet anordnas av Stockholms Universitet två gånger per år.

Folkuniversitetet erbjuder en kurs där du får möjlighet att finslipa dina kunskaper inför TISUS-provet. På kursen övar vi de moment som ingår i testet.

Examensförberedande kurser

Kurser i Examensförberedande språkkurser (30)

© 2014 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.
Om webbplatsen Organisationsnummer