Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Exemensförberedande språkkurser

Examensförberedande språkkurser

Vi har förberedande språkkurser inför Cambridge English-examina, IELTS-provet och TISUS.

Relaterade länkar

Engelska inför Cambridge English-examina

Alla våra så kallade Cambridge English-kurser i engelska har någon Cambridge-examina som slutmål, men anmälan till examensprov är frivillig. Kurserna passar dig som vill förbättra dina kunskaper i muntlig och skriftlig engelska på ett mer djupgående sätt än i våra allmänna kurser. Kurserna innehåller grammatik, referat, uppsats, konversation och talövningar samt hör- och läsförståelse. Obs! Examensavgift ingår inte i kursavgiften.

Engelska för IELTS-provet

Vi har också en förberedande kurs för dig som ska ta IELTS-provet. Du läser vanligtvis ett par kvällar i veckan under några veckor. Obs! Provavgift ingår inte i kursavgiften.

Swedex

Swedex är ett internationellt språkdiplom i svenska som främmande språk. Examen erbjuds i hela Europa och testar alla språkliga färdigheter på tre olika nivåer: A2, B1 och B2 - enligt Europarådets nivåskala. I Sverige är det Folkuniversitetet som anordnar kurser och examination. Läs mer om Swedex.

Svenska inför C1-test

Vi erbjuder ett test i svenska på C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Språkprovet godtas bland annat av Socialstyrelsen. Testtillfällen hittar du här.

Tisus

Tisus är ett test i svenska språket för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka vidare till akademiska studier i Sverige, men saknar betyg i svenska. Godkänt resultat på TISUS-provet motsvarar svenska B och ger behörighet i svenska för högre studier. TISUS innehåller tre delprov: läsförståelse, skriftig färdighet och muntlig färdighet. Provet anordnas av Stockholms Universitet två gånger per år. Läs mer om Tisus.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning