Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Finska

Kurser i finska

Finland, den enda av våra närmaste grannar vi inte kan samtala med på svenska. Finsk och svensk historia är sammanflätad på sätt som många är omedvetna om. Så lär dig finska och upptäck Finland, en kultur som är både väldigt lik och olik vår, och som rymmer mycket mer än bara bastubad och Mumintroll.

Finska är det största av Finlands två officiella språk och ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Finskan tillhör den finskugriska språkfamiljen och talas av sex miljoner människor, främst i Finland, men även i Sverige, Estland, nordvästra Ryssland samt norra Norge.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning