Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Nederländska

Kurserna i nederländska

Nederländska, eller holländska som det också kallas, är ett västgermanskt språk. Det talas av ungefär 20 miljoner människor i Europa, men också till exempel i Karibien och Surinam i Sydamerika, efter Nederländernas tid som kolonialvälde. Språket har en hel del likheter med svenska, och brukar upplevas som lätt att lära.

Nederländerna är litet till ytan, som Skåne och Småland tillsammans ungefär. Här finns metropoler som Amsterdam och Haag, och missa inte de berömda tulpanfälten i april och maj.

Nederländska är ett västgermanskt språk av lågtyskt ursprung. Språket kallas i dagligt tal för holländska som egentligen är en dialekt av nederländska som talas i regionerna Nordholland och Sydholland. Nederländska är officiellt språk i Nederländerna, Aruba, Belgien, Nederländska Antillerna och Surinam.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning