Sök Meny
Polska A1 del 4

Polska A1 del 4

Efter den här kursen har du kunskaper på nivå A1. Du lär dig använda enkla ord och fraser om konkreta vardagssituationer. Du kommer att kunna kommunicera om enklare ämnen med någon som talar långsamt och tydligt.

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som har läst Polska A1 del 3 eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper.

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig:

  • ord och fraser
  • att berätta om dig själv
  • ställa enkla frågor till andra och förstå enkla svar
  • grammatik
  • att tala och skriva på polska om enkla ämnen
  • kultur och samhälle

Kursupplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på polska. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med parövningar, hörförståelse och konversation. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Mål

Efter kursen har du kunskap på nivå A1 enligt Europarådets referensram för språk. Du kan förstå och använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Du kan presentera dig själv och fråga andra om deras namn och till exempel var de bor. Du kan kommunicera med någon som talar långsamt och tydligt.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning