Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Sjukvårdssvenska

Sjukvårdssvenska / Medical Swedish

Do you work in the Swedish health service or are you planning to apply for a job in this area? If so, it is essential to have a good command of the Swedish language. Folkuniversitetet has much experience in teaching Medical Swedish to doctors, nurses and other medical staff.

Medical Swedish

Our courses in medical Swedish will give you a broad linguistic base and the technical medical terms you need to function professionally. Our aim is for you to advance within all four language skills - speaking, listening, reading and writing - with focus on the language which is used within the health care system.


Sjukvårdssvenska

Goda kunskaper i svenska är mycket viktiga för dig som har en utländsk vårdutbildning och vill arbeta i Sverige. Folkuniversitetet bedriver sedan lång tid utbildning i svenska för utländsk vårdpersonal och arbetar ständigt med att utveckla metoder och arbetssätt.

Kurserna är för dig som har en utländsk utbildning i ett legitimationsyrke inom vården och som arbetar eller önskar arbeta inom vården i Sverige.

Vi anordnar kurser i sjukvårdssvenska från nybörjarstadiet upp till avancerad nivå med inslag av sjukvårdssvenska redan från låg nivå. Detta inslag blir mer markerat ju högre upp i nivå man kommer. Kurserna indelas i ett antal moduler som följer Europarådets referensram för språk.

OBS! Att lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta ditt närmaste kontor för mer information om vilka nivåer som erbjuds på just din ort.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning