Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Svenska A2 en dag i veckan

Svenska A2 en dag i veckan

Kurser för dig som redan kommit igång lite med dina studier i svenska.

Kursens mål

Kursens mål är att du ska fördjupa dina kunskaper i svenska så att du klarar dig i olika vardagssituationer. Du ska till exempel kunna tala om ditt jobb, din familj och dina intressen, boka tågbiljetter och beställa tid hos tandläkaren eller frisören.

Du får bland annat lära dig:

  • att delta i en vardagskonversation
  • att med enkla fraser uttrycka åsikter
  • att kort beskriva en händelse och redogöra för när och var något har hänt
  • att förstå ett enkelt samtal mellan två personer
  • att skriva enkla personliga brev
  • lite om det svenska samhället och landets kultur och traditioner
  • grammatik: huvudsats, skillnad perfekt – preteritum, futurum, starka och oregelbundna verb, komparation, bestämd form, demonstrativa indefenita pronomen
  • svenska språkets melodi och rytm

Är du osäker på vilken kurs du ska välja?
Gå till startsidan för svenska för att läsa mer

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning