Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny
svenska C2

Svenska C2 / Swedish C2

Här finns fördjupningskurser i svenska för dig som redan har avancerade kunskaper i språket och som vill finslipa det ytterligare.

Kursens mål
Det här är en kurs för dig som vill läsa svenska på en hög nivå och i en mindre grupp. Målet är att varje deltagare ska få möjlighet att finslipa sitt språk så att han eller hon utan problem kan fungera språkligt oavsett samtalspartner och situation. Undervisningen anpassas i hög grad till gruppens önskemål och behov.

Kursen ligger på en mycket hög nivå och går ut på att deltagarna får finslipa sina kunskaper utifrån sina specifika behov och önskemål. Efter den här kursen kan du obehindrat läsa svensk skönlitteratur och dagsaktuella tidningsartiklar och diskutera dessa muntligt, samt kontinuerligt öva skriftlig produktion och då bland annat studera skillnader mellan talspråk och skriftspråk och språk i olika genrer.

Kursens innehåll
Vi går bland annat igenom bruk av prepositioner och bestämd respektive obestämd form, regler för ordföljd och modalitet samt andra språkriktighetsproblem. Du får också bredda ditt ordförråd inom områden som politik, ekonomi, miljö, kultur, idiomatiska uttryck med mera. Moment från tidigare kurser återkommer, men nu på en betydligt högre språklig nivå.

Är detta rätt nivå för dig?
Folkuniversitetets sveskkurser är indelade i nivåer från A1 för nybörjare till C2 för personer på avancerad nivå. Nivåns benämning, till exempel A1, anger kursens mål, det vill säga vad du ska kunna efter kursen. Om du känner att du uppfyller kriterierna för vad man ska kunna på till exempel A1-nivån bör du välja den nivå som ligger strax över, i det här fallet A2-nivån.

Testa din nivå!
För att få veta vilken språknivå du ligger på kan du göra ett språktest.

Variationer mellan studieorterna
Våra kurser kan se lite olika ut på olika studieorter. På vissa orter har man delat in språknivåerna i olika moduler. Därför har en del kurser ett plus- eller minustecken vid benämningen.

Referensramen bedömer din nivå
Språknivåerna A1-C2 kommer från Europarådets referensram för språk, en nivåskala som gör det möjligt att beskriva och bedöma vilken nivå en persons språkkunskaper ligger på. Referensramen utgår från en internationell standard som används i hela Europa. Folkuniversitetets svenskkurser följer kursplaner som är framtagna med hjälp av referensramen.

Så här söker du efter din kurs
Nedan väljer du den ort där du vill gå din kurs. Du kan också klicka på Datum för att sortera kurserna efter startdatum.

Kurser i Svenska C2 / Swedish C2 (6)

Alla Hela Sverige
 • Finslipa din svenska

  Datum: 27 apr 2015

  Plats: Stockholm

  Pris: 3375kr

  Mer info

  Tid: Må 18:00-20:15

  Lärare: Thérèse Werner

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Finslipa din svenska

  Denna kurs passar dig som är på en väldigt avancerad nivå och vill bli flytande. Kursdatum: 27/4, 4/5, 11/5,,18/5, 25/5, 1/6, 8/6 och 15/6. Läs mer - Kursens mål - Målet är att du ska få möjlighet att finslipa ditt språk så att du ...

 • Summer Swedish C2

  Datum: 3 aug 2015

  Plats: Uppsala

  Pris: 5190kr

  Mer info

  Tid: Må 09:00-15:00
  Ti 09:00-15:00
  On 09:00-15:00
  To 09:00-15:00
  Fr 09:00-15:00

  Lärare:

  Antal veckor: 2

  Platser kvar:

  Summer Swedish C2

  Det här är den andra och sista kursen i svenska på avancerad nivå. Du lär dig att uttrycka dig spontant, korrekt och varierat i så gott som alla situationer och att förstå och använda stilvariationer. Läs mer Förkunskaper - Det här är en ...

 • Svenska C2 del 1

  Datum: Ej fastställt

  Plats: Uppsala

  Pris: 2350kr

  Mer info

  Tid:

  Lärare:

  Antal veckor: 12

  Platser kvar:

  Svenska C2 del 1

  Vill du läsa Svenska C2 del 1? Gör en intresseanmälan! Vi startar kursen när vi har tillräckligt många intresserade deltagare. Läs mer Förkunskaper - Du som har studerat kurs C1 i sin helhet eller har motsvarande kunskaper. Ladda gärna ned vårt ...

 • Svenska C2 del 2

  Datum: Ej fastställt

  Plats: Uppsala

  Pris: 2350kr

  Mer info

  Tid:

  Lärare:

  Antal veckor: 12

  Platser kvar:

  Svenska C2 del 2

  Vill du läsa Svenska C2 del 2? Gör en intresseanmälan! Vi startar kursen när vi har tillräckligt många intresserade deltagare. Läs mer Förkunskaper - Du som har studerat kurs C2 del 1 eller har motsvarande kunskaper. Ladda gärna ned vårt inplaceringstest ...

 • Svenska C2 Nivå 6/level 6 Intensive

  Datum: 25 maj 2015

  Plats: Lund

  Pris: 3095kr

  Mer info

  Tid: Må 09:00-11:30
  Ti 09:00-11:30
  On 09:00-11:30
  To 09:00-11:30
  Fr 09:00-11:30

  Lärare:

  Antal veckor: 4

  Platser kvar:

  Svenska C2 Nivå 6/level 6 Intensive

  Om du talar, läser och förstår svenska utan större problem men vill fördjupa och förfina dina kunskaper, är denna kurs något för dig. Läs mer - Förutom repetition av grammatiska strukturer, ägnar vi oss åt läsning av avancerade texter och ...

 • Svenska C2 nivå 6/ Avancerad kurs

  Datum: 25 mar 2015

  Plats: Malmö

  Pris: 2795kr

  Mer info

  Tid: Må 18:00-20:15
  On 18:00-20:15

  Lärare: Curt Kjellberg

  Antal veckor: 6

  Platser kvar:

  Svenska C2 nivå 6/ Avancerad kurs

  Läs mer - Förutom repetition av grammatiska strukturer, ägnar vi oss åt läsning av avancerade texter och en stor variation av muntlig framställning.Ger dig stora möjligheter att utveckla dina skriftliga färdigheter genom att arbeta med texter ...

Svenska/Swedish

Toggle module

Hitta din kursnivå

Toggle module

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

© 2015 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Organisationsnummer