Om Folkuniversitetet
In English
Logga in
Sparade kurser (  )
svenska C2

Svenska C2 / Swedish C2

Här finns fördjupningskurser i svenska för dig som redan har avancerade kunskaper i språket och som vill finslipa det ytterligare.

Kursens mål
Det här är en kurs för dig som vill läsa svenska på en hög nivå och i en mindre grupp. Målet är att varje deltagare ska få möjlighet att finslipa sitt språk så att han eller hon utan problem kan fungera språkligt oavsett samtalspartner och situation. Undervisningen anpassas i hög grad till gruppens önskemål och behov.

Kursen ligger på en mycket hög nivå och går ut på att deltagarna får finslipa sina kunskaper utifrån sina specifika behov och önskemål. Efter den här kursen kan du obehindrat läsa svensk skönlitteratur och dagsaktuella tidningsartiklar och diskutera dessa muntligt, samt kontinuerligt öva skriftlig produktion och då bland annat studera skillnader mellan talspråk och skriftspråk och språk i olika genrer.

Kursens innehåll
Vi går bland annat igenom bruk av prepositioner och bestämd respektive obestämd form, regler för ordföljd och modalitet samt andra språkriktighetsproblem. Du får också bredda ditt ordförråd inom områden som politik, ekonomi, miljö, kultur, idiomatiska uttryck med mera. Moment från tidigare kurser återkommer, men nu på en betydligt högre språklig nivå.

Är detta rätt nivå för dig?
Folkuniversitetets sveskkurser är indelade i nivåer från A1 för nybörjare till C2 för personer på avancerad nivå. Nivåns benämning, till exempel A1, anger kursens mål, det vill säga vad du ska kunna efter kursen. Om du känner att du uppfyller kriterierna för vad man ska kunna på till exempel A1-nivån bör du välja den nivå som ligger strax över, i det här fallet A2-nivån.

Testa din nivå!
För att få veta vilken språknivå du ligger på kan du göra ett språktest.

Variationer mellan studieorterna
Våra kurser kan se lite olika ut på olika studieorter. På vissa orter har man delat in språknivåerna i olika moduler. Därför har en del kurser ett plus- eller minustecken vid benämningen.

Referensramen bedömer din nivå
Språknivåerna A1-C2 kommer från Europarådets referensram för språk, en nivåskala som gör det möjligt att beskriva och bedöma vilken nivå en persons språkkunskaper ligger på. Referensramen utgår från en internationell standard som används i hela Europa. Folkuniversitetets svenskkurser följer kursplaner som är framtagna med hjälp av referensramen.

Så här söker du efter din kurs
Nedan väljer du den ort där du vill gå din kurs. Du kan också klicka på Datum för att sortera kurserna efter startdatum.

Kurser i Svenska C2 / Swedish C2 (3)

Alla Hela Sverige
Arrangemang Datum Plats Dag & Tid Pris
Finslipa din svenska
16 feb 2015 Stockholm Må 18:00-20:15 3375kr Boka Favorit
Svenska C2 del 1
Ej fastställt Uppsala 2350kr Info Favorit
Svenska C2 del 2
Ej fastställt Uppsala 2350kr Info Favorit
© 2014 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.
Om webbplatsen Organisationsnummer