Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

svenska C2

Svenska C2 / Swedish C2

Här finns fördjupningskurser i svenska för dig som redan har avancerade kunskaper i svenska och som vill finslipa det ytterligare.

Relaterad information

Kursens mål

Det här är kurser för dig som vill läsa svenska på en hög nivå och i en mindre grupp. Målet är att du ska få möjlighet att finslipa ditt språk så att du utan problem kan fungera språkligt oavsett samtalspartner och situation. Undervisningen anpassas i hög grad till gruppens önskemål och behov.

Kursen ligger på en mycket hög nivå och går ut på att deltagarna får finslipa sina kunskaper utifrån sina specifika behov och önskemål. Efter den här kursen kan du obehindrat läsa svensk skönlitteratur och dagsaktuella tidningsartiklar och diskutera dessa muntligt, samt kontinuerligt öva skriftlig produktion och då bland annat studera skillnader mellan talspråk och skriftspråk och språk i olika genrer.

Kursens innehåll

Vi går bland annat igenom bruk av prepositioner och bestämd respektive obestämd form, regler för ordföljd och modalitet samt andra språkriktighetsproblem. Du får också bredda ditt ordförråd inom områden som politik, ekonomi, miljö, kultur, idiomatiska uttryck med mera. Moment från tidigare kurser återkommer, men nu på en betydligt högre språklig nivå.

Är detta rätt nivå för dig?

Folkuniversitetets sveskkurser är indelade i nivåer från A1 för nybörjare till C2 för avancerad nivå. Nivåns benämning, till exempel A1, anger kursens mål, det vill säga vad du ska kunna efter kursen. Om du känner att du uppfyller kriterierna för vad man ska kunna på till exempel A1-nivån bör du välja den nivå som ligger strax över, i det här fallet A2-nivån.

Språknivåerna A1-C2 kommer från Europarådets referensram för språk. Våra språkkurser följer kursplaner som är framtagna med hjälp av referensramen.

Testa din nivå!

För att få veta vilken språknivå du ligger på kan du göra ett språktest.

Variationer mellan studieorterna

Våra kurser kan se lite olika ut på olika studieorter. På vissa orter har man delat in språknivåerna i olika moduler. Därför har en del kurser ett plus- eller minustecken vid benämningen.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning