Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Svenska för dansktalande

Kurser i svenska särskilt för dig som talar danska.Lär dig svenska för vardagssituationer och affärssamarbeten. En utbildning i svenska breddar din kompetens och din upplevelse av Sverige.

Et svenskkursus specielt for dig som har dansk som modersmål. Kurset behandler grammatik, forskelle/ligheder mellem dansk og svensk, Samfundsorientering samt ”farlige ord”. Og selvfølgelig træner vi svensk udtale og taler svensk hele tiden!

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning