Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng

Sök kurser och utbildningar

Toggle course search

Språkstöd på arbetsplatsen

Öka kompetensen i språkanvändning och kommunikation bland medarbetare på arbetsplatsen. Utbildning av språkstödjare.

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till arbetsplatser och verksamheter inom olika sektorer i samhället som vill satsa på ett långsiktigt arbete med språkstöd på arbetsplatsen. Målet är utbildning av personer i personalgruppen som kan fungera som mentorer och språkstödjare för medarbetare med annat modersmål än svenska.

Innehåll:

Språkanvändning och kommunikation på arbetsplatsen, språk och identitet, språk och kultur, kulturmöten. Utbildningen sker i dialog med ledning och ansvariga på arbetsplatsen och innehållet kommer att anpassas utifrån verksamhetens behov.

Upplägg:

Utbildningen består av 4 utbildningsträffar (halvdagar) och däremellan uppgifter med koppling till den egna arbetsplatsen. Det bör vara 2-4 veckor mellan varje utbildningsträff.

I upplägget ingår en informationsträff med berörda chefer innan kursens början samt två uppföljningsträffar med chefer och kursdeltagare efter avslutad kurs.

Utbildningen kan med fördel förläggas till lämplig lokal i anslutning till verksamheten men kan också genomföras i Folkuniversitetets egna utbildningslokaler. Antalet deltagare bör inte vara fler än ca 10 personer.

Kursledare:

Eva Boström är utbildare i Svenska som andraspråk för vuxna med fokus på språkanvändning inom yrkeslivet och på arbetsplatsen. Hon har en mångårig erfarenhet som lärare och skolledare på gymnasieskolan, men arbetar nu uteslutande med utbildning i svenska för nyanlända samt utbildning av språkstödjare i arbetslivet.

Kontaktinformation:

Åse Granberg

Kontakta mig

Tack för visat intresse, vi kontaktar dig inom kort!

Information

Toggle module
Plats: Bergsbrunnagatan 1 eller på din arbetsplats i Uppsala
Startdatum: Löpande
Slutdatum:
Antal veckor: 13
Tid:
Studietimmar: 20
Sammankomster: 4
Arrangemangsnr:
Platser kvar:
Pris: 6500kr
Toggle module
Testa din språknivå

Hitta din kursnivå

Toggle module

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning

Toggle module

© 2020 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Personuppgifter, GDPR Organisationsnummer