Sök Meny
Tjeckiska nybörjare - A1 del 1

Tjeckiska nybörjare - A1 del 1

Det här är en nybörjarkurs i tjeckiska. Du lär dig att klara enkla vardagssituationer som att fråga om vägen och presentera dig. Efter bara ett par kurstillfällen kan du säga några meningar på tjeckiska.

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som aldrig läst tjeckiska förut.

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig:

  • Prata, läsa, skriva polska
  • Grundläggande grammatik
  • Uttal
  • Seder och bruk

Kursupplägg

Undervisningen sker så långt som möjligt på tjeckiska. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med parövningar, hörförståelse och konversation. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Lärare

Din lärare har tjeckiska som modersmål eller motsvarande kunskaper. Pedagogen har i regel en akademisk examen och goda pedagogiska kunskaper som ligger till grund för en omväxlande och stimulerande undervisning.

Kurslitteratur

Du använder modern kurslitteratur som innehåller övningar i alla språkfärdigheter: läsa, höra, skriva och tala. Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning