Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Affärstyska

Affärstyska

Vill du lära dig tyska för arbetet? Vi erbjuder språkkurser i tyska för nybörjare och mer avancerade språkanvändare. Gå en kurs i affärstyska på Folkuniversitetet.

En kurs för dig som behöver använda tyska i arbetet. Under kursen får du träning i uttal, läs- och hörförståelse och du får utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt, att presentera ditt företag och företagets produkter.

Efter kursen har du lärt dig hur man bäst skriver och pratar för att klara dig i olika situationer under dina affärsmöten med tyskspråkiga affärspartner.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning