Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Litauiska

Litauiska

Lär dig tala litauiska!

Liauiska talas främst i Litauen, cirka tre miljoner människor, men även i de kringliggande länderna.

Litauiska tillhör den baltiska språkgruppen och har historiskt påverkats väldigt lite av andra språk. Därför är språket även intressant att studera ur lingvistisk synvinkel.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning