Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng

Sök kurser och utbildningar

Toggle course search
Kontakttolk, grundutbildning - DISTANS

Kontakttolk, grundutbildning - DISTANS

Utbilda dig till tolk genom vår sammanhållna grundutbildning till kontakttolk. Utbildningen står under av tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh). Efter genomgången utbildning med godkänt resultat erbjuds du plats i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

Öppet för sena anmälningar - detta gäller enbart språken:

Rumänska, Ryska och Polska.

Kontakta skolan direkt på tolk.gbg@folkuniversitetet.se

För alla andra språk är stängt för ansökningar.

 

Omfattning

Studierna pågår under cirka 40 veckor med start den 16 september 2020 och sker på deltid och på distans. Utbildningens omfattning och innehåll kräver att du är beredd att avsätta ca 20h/v till studier och det finns en bra möjlighet kombinera studierna med t ex arbete.
Utbildningen är en distansutbildning där studenten i mångt och mycket själv styr över den tid som läggs ner på studierna. Man kommer dock att ha 6 stycken obligatoriska närträffar då man träffas på skolan och då här på plats genomför sina prov, har språkhandledning och andra föreläsingar. 

Yrkesrollen

För att antas till tolkutbildningen krävs mycket goda språkkunskaper i båda språken så att du, som kontakttolk, bl.a. kan tolka åt två personer som samtalar med varandra oavsett vad de talar om eller hur de väljer att formulera sig. Otillräckliga språkkunskaper hos tolken får alltså inte begränsa möjligheterna för de båda personerna att samtala med varandra. Du måste även ha förmåga att läsa och förstå informations- och facktexter samt kunna skriva på båda språken.
Som kontakttolk kan du arbeta inom olika områden, beroende på vilka språk du behärskar och vilka övriga fackkunskaper du har. En vanlig arbetsuppgift är att tolka i kontakten mellan myndigheter och enskilda personer vid till exempel sjukhus, socialkontor, flyktinganläggning, polis eller i domstol.

Förkunskaper

Din utbildningsbakgrund måste motsvara 3-årig gymnasieutbildning (svensk eller utländsk) samt Svenska 2/Svenska B (eller Svenska som andraspråk 2/B) alt. Svenska SVESVE02/SVASVA02 (om efter 2013). Mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråk förutsätts således. (Betygskopior bifogas alltid ansökan.)

Vid antagningen prövas språkkunskaperna genom prov, skriftliga och muntliga, och intervjuer genomförs med deltagarna enligt gemensamma riktlinjer för alla tolkutbildningar som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan..

Språk i utbildningen

Vilka språk som ska finnas med i utbildningen avgörs av bl.a. av antalet ansökningar i respektive språk, hur många som blir godkända i förkunskapstest, att tillräckligt många tackar ja till utbildningsplats. I varje utbildning kan det finnas upp till fem olika språk. För att starta en språkgrupp krävs i regel minst fem godkända deltagare, undantagsvis två (gäller endast små och ovanligare språk) . Ju fler personer som söker inom samma språkgrupp desto större är möjligheterna att starta upp utbildningen i aktuellt språk.

Vi kan inte i förväg säga om ett visst språk kommer att finnas med i utbildningen eller inte.

Språken Somaliska, Kurdiska (Sorani), Tigrinja och Dari prioriters denna utbildningsomgång men alla språkgrupper är välkomna att söka.

Urval, förkunskapstest och antagning

Ett första urval görs utifrån din utbildningsbakgrund och ditt tolkspråk. Om du har något av de språk som ska ingå i utbildningen och du uppfyller förkunskapskraven kallas du till förkunskapstest. Förkunskapstestet är obligatoriskt och sker i Folkuniversitetets lokaler i Göteborg. Vi testar dina förkunskaper i svenska och det andra tolkspråket, både muntligt och skriftligt.

Antagningsproven kommer att äga rum i maj 2020. (Exakt datum publiceras inom kort). Vänligen notera och boka in detta så du har möjlighet att komma. Exakta tider återkommer vi om.

Slutgiltigt urval sker genom att de sökande rangordnas utifrån ett sammanräknat värde baserat på snittbetyg från gymnasiet, tidigare erfarenhet av tolkutövning och resultatet på antagningsprovet. De sökande med högsta poäng inom de språk som skall ingå i utbildningen antas medan övriga tilldelas reservplatser, utifrån denna rangordning. Ingen är i förväg garanterad en plats på utbildningen.

Du bekräftar sedan din plats genom att omgående betala in en depositionsavgift på 1000 kronor. Dessa pengar återbetalas när du fullföljer hela utbildningen oavsett studieresultat. Om man avbryter studierna i förtid återbetalas inte depositionsavgiften.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker i Folkuniversitetets lokaler i Göteborg under de obligatoriska närträffarna. Man har 6 stycken obligatoriska närträffar fördelat på mindre än ett år. Resten av tiden är utbildningen en ren distansutbildning. Undervisningsmaterial kommer att läggas ut och hållas tillgängligt via vår undervisningsplattform Moodle dit de studerande får inloggningsuppgifter. Kommunikation med lärare, utbildningsledare och andra studenter sker också via Moodle.
Undervisningen sker inom realiakunskaper i de olika delkurserna samt språkhandledning i ditt språk. För att bli en bra tolk måste du ha goda kunskaper om de situationer du tolkar i, så att du förstår sammanhanget och kontexten kring tolkningen vilket du får genom realiaundervisningen. Språkhandledning handlar om att få hjälp med att översätta ord, uttryck och termer från svenska till ditt tolkspråk. Vissa gånger finns det inte en exakt översättning och då får man resonera och hjälpas åt att hitta bra förklaringar eller ersättningsord.

Undervisningsmomenten består av lektioner, föreläsningar, språkhandledning, självarbete och kunskapsprov. Till din hjälp har du kurslitteraturen, men också lektioner, instuderingsfrågor, länkar, terminologi- och ordlistor och annat material som ni har tillgång via Moodle.

Grundutbildningen består av sju delkurser:

Introduktionskurs - 30 studietimmar
Socialtolkning - 105 studietimmar
Sjukvårdstolkning – 120 studietimmar
Juridikens grunder – 140 studietimmar
Migrationstolkning – 60 studietimmar

Dessutom läses dessa kurser parallellt med ovanståendekurser under hela utbildningen:

Tolkningsteknik och tolketik – 60 studietimmar
Språkfärdighet, svenska i tolkning – 30 studietimmar

Undervisningen bedrivs i huvudsak på två sätt; en del där du läser ämneskunskaperna (realia) och en del där du arbetar med terminologin i ditt språk och övar tolkning (språkhandledning). Undervisningen inom realiadelen är på svenska men i de rena tolk- och språkdelarna används ditt tolkspråk och du studerar tillsammans med övriga som talar ditt tolkspråk.

Kopplat till varje delkurs får du göra ämnesprov (s.k. realiaprov), terminologiprov och vid två delkurser (sjukvård och juridik) även muntliga tolkningsprov.
För godkänt resultat krävs minst 80 % närvaro/godkända inlämningsuppgifter, samt godkända resultat på de prov och övriga uppgifter som ingår under kurserna. Efter avslutad delkurs med godkänt resultat får du ett kursbevis. När du har kursbevis från alla delkurserna får du ett utbildningsbevis. Du erbjuds då att finnas med i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar och man får en tolklegitimation.

Studieekonomi

Utbildningen har en anmälningsavgift på 1000 kronor som betalas tillbaka efter genomförd utbildning. För varje delkurs betalar du 600 kronor i materialavgift där bland annat det studiematerial som används i utbildningen ingår. Avgiften betalas i anslutning till varje delkurs så betalningen fördelas över ett kalenderår. Utbildningen är tyvärr ännu inte studiemedelsberättigande (CSN).

Litteratur och övrigt studiematerial

Skolan ser till att alla deltagare får studiematerialet. Allt material ingår i kostnaden för utbildningen.

Man kommer att kunna ansöka om denna utbildning f.o.m 2020-01-16

Sista ansökningsdag: 2020-04-31

För att ansöka - klicka på --->ANSÖK HÄR<--- knappen till höger om bilden.

Välkommen med din ansökan!

  

Kontaktinformation:

Telefon: 031-10 65 32, Mån - Fre 08.00 - 09.00Kontakta mig

Tack för visat intresse, vi kontaktar dig inom kort!

Information

Toggle module
Plats: Göteborg - DISTANS
Startdatum: 16 september 2020
Slutdatum: 19 jun 2021
Antal veckor:
Tid:
Studietimmar: 545
Sammankomster: 6
Arrangemangsnr:
Platser kvar:
Pris: 4200kr
Toggle module
Folkbildning för asylsökande

© 2019 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Personuppgifter, GDPR Organisationsnummer