Sök Meny
Språkguiden B1

Språkguiden

Självbedömning - nivå B1

Bedöm vilka påståenden som stämmer in på dina kunskaper.
Så länge tre eller fler stämmer går du vidare till nästa nivå.
När 0-2 stämmer har du hittat din kursnivå.

Ja/Nej

Jag kan göra mig förstådd i de flesta vanliga situationer som uppstår under en resa; på resebyrån, på hotellet, vid biljettdiskar och liknande.

Ja/Nej

Jag kan förstå nästan allt i normala vardagssituationer – också i telefon – även om jag ibland måste fråga om.

Ja/Nej

Jag kan uttrycka min personliga åsikt i diskussioner med vänner och bekanta och jag kan uttrycka känslor som glädje och beklagande.

Ja/Nej

I enkla tidningsartiklar kan jag uppfatta innehållet i stort och söka och finna specifik information, även om jag inte förstår alla ord.

Ja/Nej

Jag kan skriva enkla personliga brev eller affärsbrev ganska obehindrat, men jag gör ibland ett och annat fel.

Föregående nivåDet här är min nivåNästa nivå

Tolkutbildningar

Gå en tolkutbildning och läs till kontakttolk hos oss. Du behöver ha goda kunskaper i båda tolkspråken.

Alla tolkkurser