Sök Meny
Språkguiden C1

Språkguiden

Självbedömning - nivå C1

Bedöm vilka påståenden som stämmer in på dina kunskaper.
Så länge tre eller fler stämmer går du vidare till nästa nivå.
När 0-2 stämmer har du hittat din kursnivå.

Ja/Nej

Jag kan uttrycka mig flytande och utan besvär även i svåra och oförutsedda situationer, men gör kanske några få fel.

Ja/Nej

Jag kan nästan helt utan problem förstå filmer och radiosändningar, också om det förekommer slarvigt talspråk och många specialformuleringar.

Ja/Nej

Jag har ett stort ordförråd och kan lätt göra omskrivningar om jag inte finner rätt ord. Jag kan nästan alltid uttrycka det jag vill.

Ja/Nej

Jag kan utan svårighet läsa dagstidningar, romaner och facktidskrifter inom mitt eget yrkesområde. Jag finner snabbt den information jag söker i en text.

Ja/Nej

Jag kan nästan felfritt skriva rapporter och brev av alla slag. Mitt språk är rikt och varierat och i stil anpassat till textens syfte och sammanhang.

Föregående nivåDet här är min nivåNästa nivå

Tolkutbildningar

Gå en tolkutbildning och läs till kontakttolk hos oss. Du behöver ha goda kunskaper i båda tolkspråken.

Alla tolkkurser