Sök Meny
Språkguiden C2

Språkguiden

Självbedömning - nivå C2

Bedöm vilka påståenden som stämmer in på dina kunskaper.
Om 0-2 påståenden stämmer har du hittat din kursnivå.
Nivå C2 är den högsta kursnivån.

Ja/Nej

Jag kan utan problem delta i alla typer av samtal och diskussioner med infödda talare och jag talar i stort sett korrekt.

Ja/Nej

Jag kan skildra komplexa sakförhållanden klart och flytande. Ordlekar och talrika ordvändningar hör till min repertoar

Ja/Nej

Jag förstår skriven text snabbt och helt utan problem. Jag urskiljer subtila skillnader mellan olika stilar i texter. 

Ja/Nej

Jag förstår talat språk omedelbart. Jag kan också urskilja subtila skillnader i stämningsläge och ordval hos den talande.

Ja/Nej

Jag uttrycker mig klart, preciserat och väl anpassat för just den situation jag befinner mig och skriver i stort sett korrekt.

Föregående nivåDet här är min nivåDet här är högsta nivån

Tolkutbildningar

Gå en tolkutbildning och läs till kontakttolk hos oss. Du behöver ha goda kunskaper i båda tolkspråken.

Alla tolkkurser