Sök Meny
Organisationsschema Folkuniversitetet

Organisation

Folkuniversitetet är ett studieförbund som tillkom på initiativ av lärare och studenter vid universiteten. Idag består Folkuniversitetet av fem fristående stiftelser med säte i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå.

I vår årsöversikt kan du läsa om verksamheten, styrelsen och ekonomin.

Huvudmän för stiftelserna är universiteten och studentkårerna på nämnda orter samt Folkuniversitetsföreningen. En gemensam förbundsorganisation, med säte i Stockholm, tar emot och fördelar statsbidrag till folkbildningsverksamhet. Förbundet förenar stiftelserna på riksplanet och är en plattform för samarbete och utveckling.

Folkuniversitetets organisation

Förbundskansliet Region Öst Region Väst Region Norr Region Syd Region Mitt

Förbundskansli

Förbundskansliet samordnar Folkuniversitetets gemensamma utvecklingsarbete och arbetar med kommunikation, omvärldsbevakning och folkbildningens regelverk.

Region Öst

Folkuniversitetet Region Öst bedriver folkbildning och vuxenutbildning i 55 kommuner i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings och Gotlands län. Regionens juridiska namn är "Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet".

Region Väst

Folkuniversitetet Region Väst bedriver folkbildning och vuxenutbildning i 48 kommuner i Västra Götalands, Värmlands samt delar av Hallands län. Regionens juridiska namn är "Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet".

Region Syd

Folkuniversitetet Region Syd bedriver folkbildning och vuxenutbildning i 60 kommuner i Skånes, Kronobergs, Kalmars, Blekinges och Hallands län. Regionens juridiska namn är "Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet".

Region Mitt

Folkuniversitetet Region Mitt bedriver folkbildning och vuxenutbildning i 40 kommuner i Uppsala, Västmanland, Örebro, Dalarna och Gävleborgs län. Regionens juridiska namn är "Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet".

Region Norr

Folkuniversitetet Region Norr bedriver folkbildning och vuxenutbildning i 26 kommuner i Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Regionens juridiska namn är "Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå universitet".

Organisationsnummer

De fem stiftelsernas och förbundskansliets organisationsnummer.

Serviceaktiebolaget, FSAB

Folkuniversitetets Serviceaktiebolag (FSAB) är ett av Folkuniversitetet helägt dotterbolag med uppgift att svara för drift och kontinuerlig utveckling av IT-stödet inom Folkuniversitetet.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila